Základy statistiky (pro prezenční studium)

Garant: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.

Vyučující: Mgr. Lenka Přibylová, Ph.D.

EA533, tel: +420 596 996 051, email: lenka.pribylova@vsb.cz

Podmínky udělení zápočtu.

  • Maximální počet dosažených bodů ze zápočtu: 40 bodů.
  • Minimální počet bodů nutných k udělení zápočtu: 20 bodů.

    Body jsou udělovány za vypracování domácích úkolů. Souhrnné informace k předmětu a zadání domácích úkolů najdete na stránce předmětu Základy statistiky.

    Přehled přidělených bodů z domácích úkolů najdete v systému Edison.