Výbor pobočky

Předseda

prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.

Katedra aplikované matematiky
Fakulta elektrotechniky a informatiky
VŠB - TU Ostrava
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba
jiri.bouchala@vsb.cz

Místopředseda

RNDr. Eva Davidová

Wichterlovo gymnázium
Čs. exilu 669
708 00 Ostrava-Poruba
eva.davidova@email.cz

Tajemník

RNDr. Petra Vondráková, Ph.D.

Katedra aplikované matematiky
Fakulta elektrotechniky a informatiky
VŠB - TU Ostrava
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba
petra.vondrakova@vsb.cz

Hospodář

Petra Frélichová

Katedra aplikované matematiky
Fakulta elektrotechniky a informatiky
VŠB - TU Ostrava
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba
petra.frelichova@vsb.cz

Členové

  1. Mgr. Anna Břečková
  2. Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.
  3. RNDr. Radmila Horáková
  4. RNDr. Radek Krpec, Ph.D.
  5. RNDr. Pavel Ludvík, Ph.D.
  6. Mgr. Petr Otipka
  7. Mgr. Michal Vavroš, Ph.D.
  8. Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D.
  9. Doc. Ing. Ondřej Životský, Ph.D.

Math4U - Student

Math4U - Učitel