menu

Svět, ve kterém žijeme, je v neustálém pohybu. Mění se roční doby, pohybují se planety, rostliny rostou, zvířata se rodí a umírají, šíří se nemoci. Pohyb je všude kolem nás. Některé druhy pohybu se zdají chaotické, ale většina má svůj řád  a tak je lze zkoumat pomocí matematiky. Matematické nástroje jsou však ve své podstatě statické a pohyb nezahrnují. Abychom jej mohli zkoumat, musíme nalézt způsob, jak pomocí statických nástrojů zachytit dynamický  proces změny.

Trvalo to téměř 2000 let, než se lidstvu podařilo matematicky zachytit změnu a pohyb -  výsledkem byl vznik diferenciálního a integrálního počtu v 17. století. Teprve od té doby bylo možno zkoumat  proudění kapalin, létání, elektřinu, magnetismus a vše, co s pohybem souvisí. Jednalo se o jeden z největších mezníků ve vývoji lidstva.

Toto výukové CD vám nabízí možnost seznámit se se základy diferenciálního a integrálního počtu poutavou formou a díky mnoha historickým poznámkách pochopit, jakými cestami bylo třeba projít, než se dospělo k dnes používanému kalkulu.

Interaktivní studium

Jedná se o multimediální výukový text, obohacený o animace, interaktivní programy a testy. Vysvětlení dané problematiky je vždy následováno množstvím řešených příkladů, kontrolních otázek, neřešených příkladů a autotestů. Některé definice, věty, případně příklady jsou dynamicky ilustrovány pomocí animací. Samozřejmostí jsou hypertextové odkazy a rejstřík.

Aby bylo možno využít všech multimediálních možností, které výukové materiály nabízí, je nutné mít na počítači nainstalovány aktuální verze programů Adobe Reader (min. verze 7.0.8), Macromedia Flash Player, Java Runtime Environment (min. verze 5.0). Více informací naleznete v sekci systémové požadavky. Kliknutím na příslušný odkaz se  otevře adresář s pdf souborem s interaktivní verzí výukového materiálu.  Následně soubor otevřete přímo v prostředí Adobe Readeru, ne v okně v prohlížeče. 

Všechny animace, interaktivní programy a testy, které jsou součástí výukových materiálů, si lze samostatně spustit ze stránky animací a testů.

Verze pro tisk

Texty jsou ve formátu PDF a jsou určeny pro černobílý tisk na papír formátu A4. Pro prohlížení a tisk je nutný Acrobat Reader (min. verze 4.0). Kliknutím na následující odkazy otevřete verze pro tisk:

Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3.2.15.1/0016 Studijní opory s převažujícími distančními prvky pro předměty teoretického základu studia. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.