KURS JAZYKA C++

Matouš Janků

Abstrakt


Obsah

1. Úvod
1.1. Krátké shrnutí
2. Jazyk C++
2.1. Objektově orientované programování (OOP)
2.2. Zapouzdření
2.3. Polymorfismus
2.4. Dědičnost
2.5. První program
2.6. Komentáře
2.7. Klíčová slova
2.8. Úvod do tříd
2.9. Úvod do přetěžování
2.10. Opakování
3. Třídy
3.1. Konstruktory a destruktory
3.2. Dědičnost
3.3. Ukazatelé objektu
3.4. In-line funkce
3.5. Opakování
4. Objekty
4.1. Přiřazování objektů
4.2. Předávání objektů funkcím
4.3. Pole objektů
4.4. Spřátelené funkce
4.5. Opakování
5. Pole, ukazatele a odkazy
5.1. Pole objektů
5.2. Ukazatele objektů a aritmetika ukazatelů
5.3. Ukazatel this
5.4. New a Delete
5.5. Odkazy
5.6. Předávání odkazů objektům
5.7. Vracení odkazů
5.8. Nezávislé odkazy
5.9. Opakování
6. Přetěžování funkcí
6.1. Přetěžování konstruktorů
6.2. Použití standardních argumentů
6.3. Přetěžování a nejednoznačnost
6.4. Adresy přetěžovaných funkcí
6.5. Opakování
7. Dědičnost
7.1. Řízení přístupu k základní třídě
7.2. Specifikátor protected
7.3. Konstruktory, destruktory a dědičnost
7.4. Vícenásobná dědičnost
7.5. Virtuální třídy
7.6. Opakování
8. Vstupně / Výstupní systém
8.1. Základní pojmy I/O
8.2. Soubory
8.3. Binární soubory
8.4. Přímý přístup
8.5. Ověřování stavu I/O
8.6. Opakování
9. Virtuální funkce
9.1. Ukazatele odvozených tříd
9.2. Virtuální funkce
9.3. Polymorfismus
9.4. Opakování
10. Šablony a obsluha výjimek
10.1. Generická funkce
10.2. Generická třída
10.3. Výjimky
10.4. Opakování
11. Závěr
A. Řešení cvičení
Slovník
Rejstřík