Rejstřík

K

komentář, Komentáře
konstanty, Konstanty

N

návrat vozíku, Odsazovače
návratová hodnota, Návratová hodnota funkce
nová stránka, Odsazovače
nový řádek, Odsazovače

O

operátor &, Ukazatele
operátor *, Ukazatele
operátor adresový, Adresový operátor
operátor bitový, Bitové operátory
operátor relační, Relační operátory
operátor čárka, Operátor čárka
osmičková soustava, Celočíselné konstanty

V

vertikální tabulátor, Odsazovače
void, Klíčová slova, Návratová hodnota funkce
volatile, Klíčová slova, Paměťové třídy
výraz, Výrazy
výraz aritmetický, Aritmetické výrazy
výraz logický, Logické operátory