prof. Ing. Jan Platoš, Ph.D. Akademický rok 2022/23 Kancelář: EA510 Konzultační hodiny: Středa 13:00-15:00 po emailovém potvrzení.

Strojové učení / Machine Learning

Přednášky

 1. Základní informace / Course Overview
 2. Dolování vzorů a pravidel / Association Pattern Mining
 3. Explorativní analýza / Explorative Analysis
 4. Hierarchie algoritmů strojového učení / Hierarchy of Machine Learning
 5. Shlukování / Clustering
 6. Detekce odlehlých metod / Outlier analysis
 7. Redukce dimenze / Dimension Reduction
 8. Klasifikace / Classification
 9. Neuronové sítě / Artificial Neural Networks
 10. Regrese / Regression
 11. Pokročilá témata / Advanced Concepts
 12. Ensemble metody / Ensamble methods
 13. Předvídání v časových řadách / Forecasting in Time Series

Cvičení

 1. Dolování vzorů Zobrazit/Skýt
  1. Vygenerujte všechny kombinace bez opakování o délce 3 z 6 možných.
  2. Na jednom z testovacích souborů (chess, connect) vygenerujte četné vzory z vypočtěte Support.
  3. Z vygenerovaných četných vzorů vypište pravidla a jejich Confidence
 2. Explorativní analýza Zobrazit/Skýt
  1. Dle pokynů cvičícího si stáhněte datovou sadu.
  2. Vyzkoušejte si analýzu datasetu, jak jednotlivých vlastností, tak i korelaci.
  3. Vyzkoušejte si transformaci jednotlivých atributů.
 3. Aglomerativní shlukování Zobrazit/Skýt
  1. Cílem bude implementovat dvě varianty aglomerativního shlukování a to single a complete linkage.
  2. Obě metody vychází z matice vzdáleností.
  3. Cílem bude provést shlukování, které se zastaví buď při vhodné příležitosti, nebo po kompletním shlukování.
  4. Při kompletním shlukování sestupte po dendrogramu shluků a nalezněte ty správné shluky.
  5. k-means shlukovací algoritmus (nepovinný úkol)
   1. Načtěte jeden z uvedených datasetů.
   2. Za pomocí Euklidovy vzdálenosti realizujte/vyzkoušejte k-means algoritmus.
   3. Projděte si výsledky algoritmu v krocích.
 4. Shlukovací metody Zobrazit/Skýt
  1. Cílem cvičení je vyzkoušet různé metody pro shlukování nad příklady z kolekce.
  2. Vyzkoušejte jak metody založené na reprezentantech, tak i hierarchické (s různými nastaveními), tak i metody založené na hustotě.
 5. Redukce dimenze Zobrazit/Skýt
  1. Načtěte dataset pro redukci dimenzi.
  2. Proveďte redukci dimenze na několik hodnot a změřte si Frobeniovu normu mezi originální a rekonstruovanou maticí.
  3. Redukci proveďte pomocí SVD a NMF.
  4. O obou algoritmů si vytiskněte nové bázové vektory.
  5. Např. v Pythonu je možné obě metody nalézt v Scikit-Learn, Accord.Net pro C#.
 6. Klasifikace rozhodovacím stromem Zobrazit/Skýt
  1. Načtěte dataset pro klasifikaci.
  2. Sestrojte klasifikační rozhodovací strom s optimálním dělením.
  3. Proveďte klasifikaci bodů v datasetu.
 7. Support Vector Machines Zobrazit/Skýt
  1. Experimentování s SVM klasifikací
   1. Na adrese knihovny LibSVM nalezněte canvas SVM.
   2. Otestujte nastavení knihovny na různých zadání bodů a volby kernelů.
   3. Otestujte různé nastavení kernelů, zejména konstantu C.
  2. Pomocí knihovny SK-Learn nebo jiné vhodné otestujte použití SVM nad reálnými datasety.
  3. Otestuje lineární i RBF kernely.
 8. Neuronové sítě Zobrazit/Skýt
  1. Vyzkoušejte implementaci neuronových sítí (MLP) v rámci knihoven.
  2. Otestujte různé sítě pro datasety pro klasifikaci.
 9. Regrese Zobrazit/Skýt
  1. Načtěte regresní data.
  2. Předzpracujte si je tak, aby jste odstranili datum a převedli na den v roce (např.).
  3. Naučte regresní model na rozdělení dat.
 10. Ensamble metody Zobrazit/Skýt
  1. Vyzkoušejte si využití ensemble metod pro klasifikaci/regresi.
  2. Porovnejte výkonnost těchto metod s klasickým přístupem.

Datasety

 1. Dolování vzorů: Zobrazit/Skýt
 2. Data jsou uložena ve formátu DAT, což je čistě textový formát, který na každém řádku/transakci zachycuje seznam nakoupeného zboží/přítomnosti zboží v transakci.

  • Test Formát: DAT
  • Chess Formát: DAT
  • Connect Formát: DAT
  • Mushroom Formát: DAT
  • T10I4D100K (generated shopping cart) DAT
 3. Shlukování: Zobrazit/Skýt
 4. 3 kruhové shluky: CSV
  5 kruhových shluků: CSV
  5 překrývajících se shluků: CSV
  Soustředné kruhy: CSV
  Obdélníky: CSV
  Husté vlnovky: CSV
 5. Redukce dimenze Zobrazit/Skýt
  • BAR dataset - 10 000 obrázků 8x8 uložených jako 64 bytů v textovém formátu.
  • BAR Noise 20% dataset - 10 000 obrázků 8x8 uložených jako 64 bytů v textovém formátu spolu s 20% bílého šumu
  • BAR Noise 50% dataset - 10 000 obrázků 8x8 uložených jako 64 bytů v textovém formátu spolu s 50% bílého šumu
  • MNIST dataset - 60 000 obrázků 28x28 uložených jako 784 bytů v textovém formátu
 6. Klasifikace Zobrazit/Skýt
 7. 5 překrývajících se shluků: CSV
  Soustředné kruhy: CSV
  Obdélníky: CSV
  Husté vlnovky: CSV
  Iris dataset se 4 atributy a 3 třídami: Informace CSV, Original
  Separabilní 2D dataset. Dataset obsahuje 2 třídy (+1,-1), a jedná se o body v rovině. Každá třída má 50 bodů a mají mezi sebou oddělující pásmo. CSV
  Neseparabilní 2D dataset. Dataset obsahuje 2 třídy (+1,-1), a jedná se o body v rovině. Každá třída má 50 bodů, které mají mezi sebou oddělující pásmo a navíc každá třída dalších 20 bodů, které jsou zamíchány v druhé skupině. CSV
  Tic-Tac-Toe dataset s 9 atributy a 2 třídami. Informace. CSV, Original
 8. Regrese Zobrazit/Skýt