doc. Ing. Jan Platoš, Ph.D. Akademický rok 2019/20 Kancelář: EA432 Konzultační hodiny: Úterý 14:00-15:00

MAD3

Přednášky

 1. Základní informace
 2. Dolování vzorů a pravidel
 3. Shlukování pomocí reprezentantů a hierarchické shlukování
 4. Shlukování na základě hustoty a validace shluků
 5. Speciální shlukovací metody, Detekce odlehlých hodnot
 6. Redukce dimenze, Klasifikace, Výběr atributů a rozhodovací stromy

Cvičení

 1. Dolování vzorů (16.9.2019) Zobrazit/Skýt
  1. Vygenerujte všechny kombinace bez opakování o délce 3 z 6 možných.
  2. Na jednom z testovacích souborů (chess, connect) vygenerujte četné vzory z vypočtěte Support.
  3. Z vygenerovaných četných vzorů vypište pravidla a jejich Confidence
  4. Výsledky pro jednotlivé datasety:
   1. Testovací data z přednášky
   2. 
           
   3. Chess
   4. 
           
   5. Mushroom
   6. 
           
   7. Connect
   8. 
           
   9. T10I4D100K
   10. 
          
 2. Aglomerativní shlukování (23.09.2019) Zobrazit/Skýt
  1. Cílem bude implementovat dvě varianty aglomerativního shlukování a to single a complete linkage.
  2. Obě metody vychází z matice vzdáleností.
  3. Cílem bude provést shlukování, které se zastaví buď při vhodné příležitosti, nebo po kompletním shlukování.
  4. Při kompletním shlukování sestupte po dendrogramu shluků a nalezněte ty správné shluky.
  5. k-means shlukovací algoritmus (nepovinný úkol)
   1. Načtěte jeden z uvedených datasetů.
   2. Za pomocí Euklidovy vzdálenosti realizujte/vyzkoušejte k-means algoritmus.
   3. Projděte si výsledky algoritmu v krocích.
 3. Shlukovací metody (30.09.2019) Zobrazit/Skýt
  1. Cílem cvičení je vyzkoušet různé metody pro shlukování nad příklady z kolekce.
  2. Vyzkoušejte jak metody zalořené na reprezentantech, tak i hierarchické (s různými nastaveními) tak i metody založené na hustotě.
 4. Shlukování - reálný příklad (7.10.2019) Zobrazit/Skýt
  1. Cílem cvičení bude analyzovat reálný dataset, výsledky budou prezentovány rovnou na cvičení, tzn. pozdější odevzdání není možné.
  2. Rozdělte data do vhodných shluků, využít můžete libovolnou metodu, ale počet shluků musíte být schopni zdůvodnit.
  3. Nalezené shluky by měli vhodně popisovat data.
  4. Každý nalezený shluk analyzujte a popište typ dat, kteří do něj patří.
  5. K vašemu řešení připravte krátký report, který, včetně zdrojových kódů, odevzdejte.
 5. Redukce dimenze (14.10.2019) Zobrazit/Skýt
  1. Načtěte dataset pro redukci dimenzi.
  2. Proveďte redukci dimenze na několik hodnot a změřte si Frobeniovu normu mezi originální a rekonstruovanou maticí.
  3. Redukci proveďte pomocí SVD a NMF.
  4. O obou algoritmů si vytiskněte nové bázové vektory.
  5. Např. v Pythonu je možné obě metody nalézt v Scikit-Learn, Accord.NEt pro C#.
 6. Klasifikace rozhodovacím stromem (21.10.2019) Zobrazit/Skýt
  1. Načtěte dataset pro klasifikaci.
  2. Sestrojte klasifikační rozhodovací strom s optimálním dělením.
  3. Proveďte klasifikaci bodů v datasetu.

Datasety

 1. Dolování vzorů: Zobrazit/Skýt
 2. Data jsou uložena ve formátu DAT, což je čistě textový formát, který na každém řádku/transakci zachycuje seznam nakoupeného zboží/přítomnosti zboží v transakci.

  • Test Formát: DAT
  • Chess Formát: DAT
  • Connect Formát: DAT
  • Mushroom Formát: DAT
  • T10I4D100K (generated shopping cart) DAT
 3. Shlukování: Zobrazit/Skýt
  • 3 kruhové shluky: CSV
  • 5 kruhových shluků: CSV
  • 5 překrývajících se shluků: CSV
  • Soustředné kruhy: CSV
  • Obdélníky: CSV
  • Husté vlnovky: CSV
 4. Redukce dimenze Zobrazit/Skýt
  • Data ke stažení ZDE
 5. Klasifikace Zobrazit/Skýt
  • Iris dataset se 4 atributy a 3 třídami. Informace: zde. Formát: CSV, Original
  • Tic-Tac-Toe dataset s 9 atributy a 2 třídami. Informace: zde. Formát: CSV, Original
  • Separabilní 2D dataset. Dataset obsahuje 2 třídy (+1,-1), a jedná se o body v rovině. Každá třída má 50 bodů a mají mezi sebou oddělující pásmo. Formát: CSV
  • Neseparabilní 2D dataset. Dataset obsahuje 2 třídy (+1,-1), a jedná se o body v rovině. Každá třída má 50 bodů, které mají mezi sebou oddělující pásmo a navíc každá třída dalších 20 bodů, které jsou zamíchány v druhé skupině. Formát: CSV