Numerické metody 1

Cíl kurzu

Numerické metody jsou v pozadí řešení náročných inženýrských úloh na počítači. Po absolvování předmětu Numerické metody 1 bude student schopen vybrat vhodný algoritmus pro řešení vybraných úloh matematické analýzy, analyzovat jejich řešení vzhledem ke stabilitě (citlivost výsledku na změny vstupních dat) a výpočetní náročnosti.
Zápočet (20-40 bodů): 2 písemné testy po 10 bodech a projekt za 20 bodů
Zkouąka (51-100 bodů): písemný test - 4 otázky/příklady po 10 bodech, ústní zkouška - 2 otázky po 10 bodech, minimum 5 bodů z ústní


Přednáąky

1. Interpolace, video
2. Aproximace
3. Integrace
4. Nelineární rovnice
5. Obyčejné diferenciální rovnice
m-fily 2016, 2017, 2019, 2020