Já

Ing. Petr LUKÁŠ
Školní webová prezentace

Tento web

Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Jméno : Ing. Petr Lukáš
e-mail : petr.lukas@vsb.cz
Login : LUK194
Kancelář : EA440
Pracoviště : Katedra Informatiky
Petr Lukáš (2006)