SPECIÁLNÍ METODY ANALÝZY DAT

Kombinované studium

 

Tyto stránky jsou určeny pro podporu výuky předmětu Speciální metody analýzy dat na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské-Technické university Ostrava.

 


Informace o předmětu

Rozsah předmětu: 2 tutoriály o rozsahu 6 hodin (1 hodinou se rozumí vyučovací hodina tedy 45 minut)

Garant předmětu:  Doc., Ing. Radim Briš, CSc.

Tutor: Ing. Martina Litschmannová, místnost: K210, tel.: 597 324 355


Podmínky udělení zápočtu

V průběhu semestru studenti obdrží zadání dvou domácích úkolů a semestrálního projektu, jejichž celkové hodnocení bude max. 21 bodů. Úkoly budou (včetně zadání) čitelně a přehledně vypracovány na listech papíru formátu A4. Hlavička každého listu bude obsahovat tabulku s následujícími údaji: 

Datum odevzdání

Speciální metody analýzy dat

Název úkolu

(DÚ 1, …)

Jméno tutora

List / počet listů

Studijní skupina

Id. číslo studenta

Jméno studenta

Zápočet bude udělen za včasné odevzdání domácích úkolů, semestrálního projektu a za absolvování zápočtového testu.  

 

Termín zadání

Termín vyhotovení

Maximální bodové hodnocení

Domácí úkol č.1

 

viz. Harmonogram studia

 30. 10. 2012

5

Domácí úkol č.2

31. 12. 2012

5

Semestrální projekt

31. 12. 2012

11

Zápočtový test

 

12

Celkem

 

 

33

 Pro udělení zápočtu musí student získat minimálně 17 bodů.


Informace o zkoušce

Předmět je zakončen kombinovanou zkouškou. Ke zkoušce je připuštěn pouze ten student, který získal zápočet.


Harmonogram studia pro ZS 2011/2012

Studenti nastudují následující partie látky pro jednotlivé tutoriály. Jádrem tutoriálu bude diskuze konkrétních nejasnosti, které se vyskytly při studiu.

1.      Tutoriál:  19.10.2012, 8:30 - 13:45, místnost: JD308

    Zadání Domácího úkolu č. 1:    [A]    [B]    [C]    [D]    [E]

2.    Tutoriál: 30.11.2012, 14:15 - 19:15, místnost: K309

            Zadání Domácího úkolu č. 2:  [A]    [B]    [C]    [D]    [E]

Průběžné hodnocení - ZS 2012/2013


Doporučená literatura

V tomto odstavci jsou zveřejněny pilotní verze modulů

  1. Litschmannová M., Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti

  2. Litschmannová M., Úvod do statistiky

vznikajících v rámci projektu Matematika pro inženýry 21. století, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. K prohlížení je nutné mít nainstalován Adobe Acrobat Reader. Pokud se z nějakého důvodu prezentace neotevře, klikněte pravým tlačítkem myši na odkaz a uložte si volbou Uložit cíl jako ... (Save Target as ...) Prosím, případné chyby a nedostatky zasílejte na následující e-mail, aby mohly být odstraněny.

  1. Likeš, Machek: Matematická statistika, SNTL, Praha, 1983

  2. Likeš, Laga: Základní statistické tabulky, Praha, 1978

  3. Seger, Hindls, Hronová: Statistika v hospodářství, ETC Publishing, Praha, 1998

  4. Šikulová, Karpíšek: Matematika IV. - Pravděpodobnost a matematická statistika, VUT Brno, Brno, 1990

  5. Wonnacot, Wonnacot: Statistika pro hospodářství a obchod, Victoria Publishing, Praha, 1992


Datové soubory

V tomto odstavci jsou k dispozici datové soubory, které můžete používat při práci s výše uvedenými materiály (Litschmannová: Statistika I. - řešené příklady, studijní opora pro výuku Statistiky I., 2007).

Exploratorní analýza - Barvy.sf3, Vek.sf3, Pareto.xls,
Náhodný vektor - Zkouska.sf3, Teplota-Tlak.xls
Testování parametrických hypotéz - Coko.xls, Frekvence.sf3, Interval.sf3, IQ.sf3, ,  Koncetiny.sf3, Vyuka.sf3
Testování neparametrických hypotéz - Dalnice.sf3, K_S_test.sf3, Spokojenost.sf3
ANOVA - BAR.xls, Biometrie.sf3, Byty.sf3, Caj.sf3, Kosatce.sf3, Kosatce.xls, Kys_listova.sf3, Penicilin.sf3, Rozvody.sf3, Spotreba.sf3, Stavebnice.sf3VO_spotreba.sf3, Vydaje.sf3, Zkouska.sf3 
Dvoufaktorová ANOVA - SO2.xls, Spotřeba, Stroje - Operátoři, Vypal.xls
Jednoduchá lineární regrese - Anscomb_1973.sf3, Insulin.sf3, Monitory.sf3, Nezamestnani.sf3, Vybavenost.sf3
Vícenásobná lineární regrese -  Budovy.xls,  Cardata2.sf3, Felicia2.sf3, Mladici.xls, Povodi.xls
Časové řady - Cement.xls, NEZ_GYM_SR.xls, Obyv_SR.xls, Obyvatelstvo_1992_2007.xls, Znojmo.xls
Další - Hemoglobin.xls, Jetlag.xls, kremik.xls , MN.xlsx, mouka.xls , programator.xls , Reklama.xls , Sociologie.xls , Spotreba2.xlsx Supermarket.xls, TU.xls, , Vzdelani.xls,

Další materiály


Odkazy

Na tomto místě budou zveřejňovány komentované odkazy s tématikou související s předmětem Statistika I.

České zdroje dat

Český statistický úřad - obsahuje nejnovější oficiální údaje za Českou republiku (v textové podobě)
Archiv sociologických dat - Sociologický ústav akademie věd nabízí mnohé datové soubory (i v angličtině). Některé je nutno objednat (jsou zdarma případně za cenu reprodukce)
Patria finance - skutečně aktuální ekonomické informace
Banka dat a modelů ekonomiky ČR - projekt na VŠE (ukončeno 2001, neaktualizováno)

Učebnice statistiky na internetu

Základní kurz statistiky - interaktivní učebnice statistiky vypracovaná v Německu. Jedna z jazykových mutací je v češtině.Textem lze listovat, málo grafiky. Lze spouštět interaktivní příklady ale dlouhoto trvá
IAstat - H.Řezanková, V.Vrabec, L.Marek - interaktivní učebnice na VŠE, javascripty, komentované odkazy, česky
Pravděpodobnost a statistika HYPERTEXTOVĚ - Michal Friesl, ZČU - hypertextově provázaná hesla
Pravděpodobnost a statistika - P. Otipka, V. Šmajstrla - učebnice VŠB (doporučuji k nahlédnutí)
 
Další  odkazy:
 
Česká statistická společnost
Statisticky sysel - spousta zajímavosti
Posbírané příklady - Michal Friesl - více než 300 příkladů ze statistiky (včetně řešení)
Matematika a fyzika - různé zajímavé prográmky zdarma ke stažení
Laboratorní průvodce - tabulky, vzorce, encyklopedie ...
Štatistika pre flákačov - studentský materiál - studentským jazykem podána statistika vyučována v rámci jednoho semestru na  VŠE (pozor, ne všechno je správně (například část týkající se distribuční funkce), ale rozhodně jde o zajímavý pohled na statistiku :-D)
 

13 prosince 2011 Martina Litschmannová