Ing. Adam Kašpar - osobní stránky

460 - Katedra informatiky


Kontakt

Ing. Adam Kašpar
E-mail: adam.kaspar.st@vsb.cz

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny jsou možné po předchozí e-mailové nebo osobní domluvě.

Výuka