Aktuality

Programovací techniky - cvičení

Veškere podklady týkající se obsahu cvičení z předmětu PTE naleznete na stránkách přednášejícího Ing. Běhálka.

Rozvrh výuky

Den Čas Místnost
Úterý 16:00 - 17:30 G317a
Úterý 17:45 - 19:15 G317a

Možné řešení úlohy zadané na cvičení 14. 10. 2008 (vlákna) si můžete stáhnout zde.

Postup vytvoření jednoduché komponenty pomocí NetBeans IDE 6.5 si můžete stáhnout zde, případně zde pro verzi 5.5.

Obsah testů

Pořadí Datum Témata testu Max. počet bodů
1. 21. 10. 2008 Generické datové typy, kolekce, anotace, reflexe, streamy (práce se soubory), serializace dat a vícevláknové aplikace. 9 + 2
2. 18. 11. 2008 Řízení a správa projektů - ANT. 9 + 2
3. 2. 12. 2008 JUnit. 9 + 2
4. 16. 12. 2008 Poslední test z PTE. 18 + 4

Digitální zpracování obrazu - cvičení

Veškere podklady týkající se obsahu cvičení z předmětu DZO byly přesunuty zde.

Uživatelská rozhraní - cvičení

Veškere podklady týkající se obsahu cvičení z předmětu PTE naleznete na stránkách Ing. Němce.

Rozvrh výuky

Den Čas Místnost
Čtvrtek 10:45 - 12:15 G317a
Čtvrtek 14:15 - 15:45 G317a

Bodové hodnocení

Úloha Jazyk Název Body
Projekt 1 TCL/Tk 1, Návrh vizuální podoby GUI* (např. na papír, ve Visiu apod.) Ukázka
2, Implementace návrhu GUI (ne funkcionality)
40 (20)
Projekt 2 Java/Swing nebo C++/Qt Implementace stejného návrhu GUI z projektu 1 (ne funkcionality) 40 (20)
Dopracování příkladů ze cvičení ** TCL/Tk Kvadratická rovnice 1 b
Kalkulačka 2 b
Popisovač fotek 2 b
20 (10)
Java/Swing Převod teplot 1 b
Kalkulačka 2 b
Painter (min. kreslení úseček, kreslící plocha pomocí vlastní komponenty, ne applet) 5 b
Evidence 2 b
C++/Qt Převod teplot (hodnoceno na cv. 23. 4. 2009) 5 b

* Cílem vašich projektů je ukázat, že dovedete vytvořit pěkně vypadající uživatelské rozhraní podle pravidel probíraných na přednáškách. Projekt by měl minimálně obsahovat tři rozsáhlejší okna, která budou obsahovat řadu vhodných typů objektů. Dbejte zejména na rozmísťování těchto prvků a zajistěte jejich správné chování při změně velikosti rodičovského okna.

** Získání uvedených bodů je podmíněno předvedením všech zadaných úloh.

Kontakt

Ing. Tomáš Fabián
Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO
Katedra informatiky (456)
Místnost A1037
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba
Česká republika
E-mail: tomas.fabian zavináč vsb.cz

Kontakt

e-mail:
tomas.fabian zavináč vsb.cz

Konzultace

Pondělí 11:00 - 14:00, místnost A1037 nebo jindy po předchozí dohodě.

Výuka