Doc. Ing. Radim Bača, Ph.D.


Docent na katedře informatiky
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15, Ostrava - Poruba, 708 33

   

Reference na stránky předmětů

Stránky databázových předmětu

Výzkum

Výzkumná skupina Amphora
Databázová výzkumná skupina na katedře informatiky