Doc. Ing. Radim Bača, Ph.D.


Docent na katedře informatiky
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15, Ostrava - Poruba, 708 33

   

Kancelář: EA435
Telefon: 596 995 891
Email: radim.baca@vsb.cz
Konzultační hodiny: Pá, 9 - 11, prosím informujte mě o plánované návštěvě