Matematika II - prezenční studium

Zde naleznete informace k předmětu Matematika II (230-0202/01), Hornicko-geologická fakulta, zimní semestr 2020/2021.

Osnova předmětu

Sylabus v systému EDISON

Podmínky k udělení zápočtu

Celkově je třeba z maximálního počtu 20 bodů získat alespoň 5 bodů.

Studijní materiály

Další odkazy