Matematika I - prezenční studium

Zde naleznete informace k předmětu Matematika I (714-0068/01), Fakulta stavební, zimní semestr 2018/2019.

Osnova předmětu

Sylabus v systému EDISON (nebo ve formátu PDF )

Podmínky k udělení zápočtu

Za splnění vyjmenovaných podmínek student získá 5 bodů.
Celkově je třeba z maximálního počtu 20 bodů získat alespoň 10 bodů.

Zadání zápočtového programu

Studijní materiály

Materiály v GeoGebře

Ukázka vybraných apletů v GeoGebře. Více pomůcek lze najít na stránkách www.geogebra.org v části Materiály, nebo si je můžete vytvořit sami.

Další odkazy