Matematika I - kombinované studium

Zde naleznete informace k předmětu Matematika I (714-0068/02), Fakulta bezpečnostního inženýrství, zimní semestr 2018/2019.

Důležitá sdělení

Informace budou doplňovány v průběhu semestru.

Osnova předmětu

Sylabus v systému EDISON (nebo ve formátu PDF )

Termíny výuky

Podmínky k udělení zápočtu

Informace ke zkoušce

Informace k přednášce

Studijní materiály

Další odkazy