Matematika II - prezenční studium

Zde naleznete informace k předmětu Matematika II (230-0202/01), Fakulta stavební, letní semestr 2018/2019.

Osnova předmětu

Sylabus v systému EDISON

Podmínky k udělení zápočtu

Za splnění vyjmenovaných podmínek student získá 5 bodů.
Celkově je třeba z maximálního počtu 20 bodů získat alespoň 5 bodů.

Studijní materiály

Další odkazy