Bakalářská matematika I - kombinované studium

Zde naleznete informace k předmětu Bakalářská matematika I (714-0566/01, 714-0566/02), kombinované studium, Hornicko-geologická fakulta, letní semestr 2018/2019.

Osnova předmětu

Sylabus v systému EDISON (nebo ve formátu PDF )

Termíny výuky

Podle rozvrhu

Podmínky k udělení zápočtu

Za splnění podmínky získá student 5 b.
Za účast na přednáškách nad stanovený minimální rozsah může student získat až 15 b. (Student, který získá zápočet, bude hodnocen 5 - 20 b).

Informace ke zkoušce

Informace k přednášce

Studijní materiály

Další odkazy