Matematika I - prezenční studium

Zde naleznete informace k předmětu Matematika I (714-0366/03), Fakulta strojní, zimní semestr 2016/2017.

Osnova předmětu

Sylabus v systému EDISON (nebo ve formátu PDF )

Podmínky k udělení zápočtu

Za splnění vyjmenovaných podmínek student získá 5 bodů.
Celkově je třeba z maximálního počtu 20 bodů získat alespoň 5 bodů.

Zadání programů

Studijní materiály

Další odkazy