Matematika I - kombinované studium

Zde naleznete informace k předmětu Matematika I (714-0366/02, 714-0366/04), Fakulta strojní, zimní semestr 2016/2017.

Důležitá sdělení

Vypsané termíny zkoušek během zkouškového období LS:
19.5.2017 od 11:10 h.; PÁ 19.5.2017 od 16 h.; ÚT 23.5.2017 od 11:10 h.; PO 19.6.2017 od 11:10 h.; PO 26.6.2017 od 11:10 h.; ČT 29.6.2017 (POSLEDNÍ TERMÍN) od 11:10 h.;

Termíny zápočtových písemek z Matematiky I jsou vždy 15 minut před termínem zkoušky. Pokud se chcete přihlásit na termín, nezapomeňte se přepnout do zimního semestru.

Informace budou doplňovány v průběhu semestru.

Osnova předmětu

Sylabus v systému EDISON (nebo ve formátu PDF )

Termíny výuky

Podmínky k udělení zápočtu

Informace ke zkoušce

Studijní materiály

Další odkazy