Základy matematiky - kombinované studium

Zde naleznete informace k předmětu Základy matematiky (714-0365/06, 714-0365/07), Fakulta strojní, zimní semestr 2015/2016.

Důležitá sdělení

Kromě vypsaných termínů bude během dubna zveřejněn termín, který se bude konat v květnu. Pokud se chcete přihlásit, nezapomeňte se přepnout do zimního semestru.

Předběžné termíny:
11. 5. 2016 od 11 hodin (byl zveřejněn 12.4.)
18. 5. 2016 od 11 hodin (zatím nezveřejněn)
17. 6. 2016 od 11 hodin (zatím nezveřejněn)

Předmět Základy matematiky je prerekvizitou předmětu Matematika I, to znamená, že bez zápočtu ze Základů matematiky se nebudete moci přihlásit na zkoušku z Matematiky I. Proto je NUTNÉ mít tento předmět zapsaný nejenom v případech, kdy je povinný, ale i v případě, že patří mezi volitelné (Energetika 21. století).

Osnova předmětu

Sylabus v systému EDISON

Termíny výuky

Podmínky k udělení zápočtu

Studijní materiály

Další odkazy

Poznámky k přednášce