Repetitorium z matematiky

Zde naleznete informace k předmětu Repetitorium z matematiky (714-0331/02), Fakulta strojní, zimní semestr 2015/2016.

Osnova předmětu

Sylabus v systému EDISON

Program výuky v tom roce 2015/2016

Sudé týdny Matematika I (Jan Kotůlek), liché týdny Matematika II (Jana Volná).
V programu může dojít během semestru ke změnám.

Změna: místo 5.11.2015 (MII) bude výuka 12.11.2015 (MII)

Matematika II - liché týdny

Program výuky v minulém roce 2014/2015

Matematika I
Matematika II

Studijní materiály

Další odkazy