Počítačová grafika - prezenční studium

Zde naleznete informace k předmětu Počítačová grafika (714-0591/02), Hornicko-geologická fakulta, letní semestr 2015/2016.

Osnova předmětu

Sylabus v systému EDISON (nebo ve formátu PDF )

Podmínky k udělení zápočtu

Informace ke zkoušce

Seznam zkouškových otázek

  1. Základní pojmy počítačové grafiky - rastrová, vektorová grafika
  2. Základní barevné systémy - systémy RGB, CMY(K); další systémy
  3. Metoda sledování paprsku - princip, vlastnosti
  4. Zobrazovací soustava - CRT monitor, LCD panel, grafický adaptér
  5. Skenování a tisk - princip fungování skenerů a tiskáren, jejich typy a vlastnosti
  6. Grafické formáty - základní rastrové formáty, další typy formátů
  7. Kompresní algoritmy - způsoby komprese grafických dat
  8. Křivky počítačové grafiky - typy křivek, způsoby jejich určení, vlastnosti
  9. Plochy počítačové grafiky - typy ploch, plátování, vlastnosti jednotlivých typů

Odkazy k jednotlivým tématům

Teorie

POV-Ray

SketchUp

GeoGebra

Další odkazy