Matematika I - prezenční studium

Zde naleznete informace k předmětu Matematika I (714-0366/03), Fakulta strojní, zimní semestr 2015/2016.

Osnova předmětu

Sylabus v systému EDISON

Podmínky k udělení zápočtu

Za splnění vyjmenovaných podmínek student získá 5 bodů.
Celkově je třeba z maximálního počtu 20 bodů získat alespoň 5 bodů.

Termíny opravných písemek (přihlaste se prosím emailem s navržením termínu a informací, které písemky chcete opravit)

Zadání programů

Výsledky programů

Programy je možné odevzdat, nebo vyzvednout programy na opravu:

V úterý 12.1.2016 dopoledne, po předchozí domluvě emailem
  • Skupiny (výuka v ..., změněno ...)
  • Skupiny (výuka v ..., změněno ...)
  • Skupiny (výuka v ..., změněno ...)
Výsledky budou průběžně doplňovány, zatím žádné nejsou.

Studijní materiály

Další odkazy