Matematika I - kombinované studium

Zde naleznete informace k předmětu Matematika I (714-0366/02, 714-0366/04), Fakulta strojní, zimní semestr 2015/2016.

Důležitá sdělení

Kromě vypsaných termínů bude během dubna zveřejněn termín, který se bude konat v květnu. Pokud se chcete přihlásit, nezapomeňte se přepnout do zimního semestru.

Předběžné termíny:
11. 5. 2016 od 11 hodin (byl zveřejněn 12.4.)
18. 5. 2016 od 11 hodin (zatím nezveřejněn)
17. 6. 2016 od 11 hodin (zatím nezveřejněn)

Informace budou doplňovány v průběhu semestru

Osnova předmětu

Sylabus v systému EDISON

Termíny výuky

Podmínky k udělení zápočtu

Studijní materiály

Další odkazy