Matematika II - prezenční studium

Zde naleznete informace k předmětu Matematika II (714-0367/03), Fakulta strojní, letní semestr 2015/2016.

Osnova předmětu

Sylabus v systému EDISON

Podmínky k udělení zápočtu

Za splnění vyjmenovaných podmínek student získá 5 bodů.
Celkově je třeba z maximálního počtu 20 bodů získat alespoň 5 bodů.

Programy je možné odevzdat nebo vyzvednout k opravě v následujících termínech:
St 18.5.2016 od 11:30 do 12 hodin v místnosti C3

Zadání programů

Studijní materiály