Homepage
Michal Vašinek

Objektově-orientované programování
Analysis and Signal Compression

Kontakty

Ing. Michal Vašinek Ph.D.
odborný asistent - katedra informatiky / FEI
email: michal.vasinek@vsb.cz
místnost: EA404 / FEI

Konzultační hodiny

Úterý: 13:00 - 14:30
V jiné dny a časy po emailové domluvě.