FBI 1. ročník, FYZIKA I, prezenční forma studia

 • Cvičení 2: Kinematika přímočarých pohybů, skládání rychlostí
 • Cvičení 3: Skládání pohybů - vrhy
 • Cvičení 4: Dynamika
 • Cvičení 5: Mechanická práce a energie
 • Cvičení 6: Mechanika tuhého tělesa
 • Cvičení 7: Mechanické kmitání
 • Cvičení 8: Mechanické vlnění
 • Cvičení 9: Termodynamika I
 • Cvičení 10: Termodynamika II
 • Cvičení 11: Termodynamika III

  FBI 1. ročník, FYZIKA I, kombinovaná forma studia

 • Vektorový počet
 • Přednášky
 • Otázky ke zkoušce
 • Upřesnění podmínek získání zápočtu a zkoušky (aktualizace 6. 4. 2023)
 • Výběr úloh ke zkoušce a zápočtu
 • Texty zadání úloh ke zkoušce a zápočtu
 • Cvičení 2: Kinematika přímočarých pohybů, skládání rychlostí
 • Cvičení 3: Skládání pohybů - vrhy
 • Cvičení 4: Dynamika
 • Cvičení 5: Mechanická práce a energie
 • Cvičení 6: Mechanika tuhého tělesa
 • Cvičení 7: Mechanické kmitání
 • Cvičení 8: Mechanické vlnění
 • Cvičení 9: Termodynamika I
 • Cvičení 10: Termodynamika II
 • Cvičení 11: Termodynamika III

  FMT - FYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ, prezenční studium

 • Úvod do měření a pokyny ke zpracování protokolu
 • Výpočet nejistoty nepřímého měření - konkrétní příklad
 • Soubor výsledků a zhodnocení experimentu - vzor
 • Regrese v Excelu
 • Výběr typograf ických pravidel

  FBI, Inženýrská fyzika, kombinované studium

 • Prednášky - aktualizace 2.6.2020 (přidán Fotoelektrický jev, vlastnosti fotonu a rentgenové záření)
 • Otázky - aktualizace (nově přestup tepla) 12.5.2017
 • Zkouškové příklady
 • Přestup a prostup tepla (otázka 19) - 1. část (upravená verze, aktualizace 26.4.2022)
 • Přestup a prostup tepla (otázka 19) - 2. část (upravená verze, aktualizace 26.4.2022)
 • Upřesnění podmínek získání zápočtu a zkoušky (předmět 480-8030/01
 • Upřesnění podmínek získání zápočtu a zkoušky (předmět 480-8031/01

  Nanotechnologie a Aplikovaná fyzika - FYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ (Fyzika I), prezenční studium

 • Metodika zpracování výsledků fyzikálního měření
 • Nejistoty (NIST)
 • Regrese v Excelu
 • Výběr typografických pravidel
 • Návody k úlohám