FBI 1. ročník, FYZIKA I (nový předmět od LS2017, zakončený zkouškou), prezenční forma studia

 • Řešení úlohy 9.8 - první část
 • Řešení úlohy 9.8 - druhá část
 • Výsledky 1. písemné práce: body za aktivitu označeny písmenem A
 • Cvičení 2: Kinematika přímočarých pohybů, skládání rychlostí
 • Cvičení 3: Skládání pohybů - vrhy
 • Cvičení 4: Dynamika
 • Cvičení 5: Mechanická práce a energie
 • Cvičení 6: Mechanika tuhého tělesa
 • Cvičení 7: Mechanické kmitání
 • Cvičení 8: Mechanické vlnění
 • Cvičení 9: Termodynamika I
 • Cvičení 10: Termodynamika II
 • Cvičení 11: Termodynamika III
 • Výsledky 3. písemné práce

  FBI 1. ročník, FYZIKA I (nový předmět od LS2017, zakončený zkouškou), kombinovaná forma studia

 • Přednášky
 • Otázky ke zkoušce
 • Upřesnění podmínek získání zápočtu a zkoušky
 • Výběr úloh ke zkoušce a zápočtu - bude se postupně doplňovat!
 • Cvičení 2: Kinematika přímočarých pohybů, skládání rychlostí
 • Cvičení 3: Skládání pohybů - vrhy
 • Cvičení 4: Dynamika
 • Cvičení 5: Mechanická práce a energie
 • Cvičení 6: Mechanika tuhého tělesa
 • Cvičení 7: Mechanické kmitání
 • Cvičení 8: Mechanické vlnění
 • Cvičení 9: Termodynamika I
 • Cvičení 10: Termodynamika II
 • Cvičení 11: Termodynamika III

  FBI 1. ročník, FYZIKA II (nový předmět od ZS2017, zakončený zkouškou), kombinovaná forma studia

 • Upřesnění podmínek získání zápočtu a zkoušky
 • Otázky ke zkoušce
 • Seznam úloh k zápočtu a zkoušce
 • Úlohy k zápočtu a zkoušce - texty úloh
 • Přednášky (do optiky)
 • Přednášky (optika, upravená prezentace doc. Barčové)
 • Přednášky (vlnová optika, upravená prezentace doc. Barčové)
 • Přednášky (atomová a jaderná fyzika, upravená prezentace doc. Barčové)

  HGF Vybrané kapitoly z fyziky

 • Řešení úlohy 268

  FMMI - FYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ, prezenční studium

 • Úvod do měření a pokyny ke zpracování protokolu
 • Výpočet nejistoty nepřímého měření - konkrétní příklad
 • Soubor výsledků a zhodnocení experimentu - vzor
 • Regrese v Excelu
 • Výběr typograf ických pravidel

  FBI, Inženýrská fyzika, kombinované studium (LS 2016)

 • Prednášky - aktualizace (jen malé úpravy v kapitole Fázové změny) 12.5.2017
 • Otázky - aktualizace (nově přestup tepla) 12.5.2017
 • Zkouškové příklady
 • Upřesnění podmínek získání zápočtu a zkoušky

  FMMI, Základy fyziky

 • Příklady k zápočtu

  FS, Fyzika I

 • Příklady k zápočtu
 • Body za 2. písemnou práci a celkový počet bodů
 • Termín opravné písemné práce: středa 20.12., posluchárna C1, 17:45-18:30 1. písemná práce včetně vektorového počtu, 18:35-19:15 2. písemná práce
 • Body za opravné písemné práce a celkový počet bodů. Na písemné práce se můžete podívat - po domluvě během ledna.