Cvičení z předmětu Základy geoinformatiky

Úvodní slovo Cvičení č. 1. Cvičení č. 2. Cvičení č. 3. Cvičení č. 4. Cvičení č. 5 a 6. Cvičení č. 7. Cvičení č. 8. Cvičení č. 9. Cvičení č. 10. Cvičení č. 11. Cvičení č. 12. Cvičení č. 13. Cvičení č. 14.
VŠB

Úvodní slovo


Vážení studenti,

Dostali jste se na stránku cvičení předmětu Základy geoinformatiky, která je určená především studentům bakalářského studia geoinformatiky na HFG VŠB-TUO. V rámci tohoto předmětu byste se měli naučit základy samostatné práce v prostředí geografických informačních systémů. Dále si osvojit používání vektorových, rastrových i 3D dat. A to jak cestou z lokálního disku, tak i z prostředí internetu pomocí WMS a dalších služeb.

Jednotlivá cvičení nejsou koncipována jako přesný návod, ale slouží jako osnova předmětu pod řízenou výukou vyučujícího a také jako určitý teoretický základ. Obsahují také zadání jednotlivých úloh ze cvičení.


Podmínky udělení zápočtu:


Osnova jednotlivých cvičení:

 1. Úvodní cvičení
  Bezpečností školení, úvod do ArcGIS.
 2. Základy práce v prostředí ArcGIS I. Seznámení s vektorovými a rastrovými daty, práce s vrstvami – nastavení barev, práce s datovým rámcem.
 3. Základy práce v prostředí ArcGIS II.
  Výběry – grafické, atributové, prostorové. Tvorba mapy v zobrazení výkresu.
 4. Základy práce s WMS (Web Map Services)
  Představení WMS služeb, připojení vrstev, tvorba mapy z webového serveru, export mapy.
 5. Import dat do GIS
 6. Tvorba kartogramu a kartodiagramu
  Samostatný projekt I.
 7. Tvorba mapy v nekomerčním prostředí
  Základy práce v software QGIS.
 8. Cvičení č. 9. – Geoweb – mapy v prostředí Internetu I.
  Práce se Google Earth a ArcGIS on-line.
 9. Cvičení č. 9. – Geoweb – mapy v prostředí Internetu II.
  Mapy v prostředí internetu, aplikace založená na technologie ArcGIS Server.
 10. Základy práce s mapovacím přijímačem GPS a aplikací ArcPAD I.
  Příprava GPS mapování v učebně v software ArcPad.
 11. Základy práce s mapovacím přijímačem GPS a aplikací ArcPAD II.
  Terénní GPS mapování v terénu.
 12. Základy práce s mapovacím přijímačem GPS a aplikací ArcPAD III.
  Zpracování výsledků a tvorba výsledné mapy (samostatný projekt II.).
 13. Vizualizace dat ve 3D
  Práce s 3D modely terénu.
 14. Test

Zdroje, které byly použity pro přípravu cvičení:

Voženílek, V. (2002): Zásady tvorby mapových výstupů. Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého Olomouc, Ostrava 2002, stran 42.

Čerba, O.: Soubor prezentací k přednáškám Tématické kartografie (KMA/TKA), Západočeská univerzita Adresa: http://gis.zcu.cz/…/tka/Slides/

Rapant, P. (2006): Geoinformatika a geoinformační technologie. VŠB-TU Ostrava. 500 str. http://gis.vsb.cz/rapant/publikace/knihy/GI_GIT.pdf.

Růžička, J. (2006): Platforma otevřený GeoWeb. Draft habilitační práce. 185 s. http://gis.vsb.cz/ruzicka/Seminare/Inter2/zajimavosti/RuzickaHabilitace2_8.pdf.

Stránky se studijními materiály Dr. Davida Vojtka

Stránka se studijními materiály Dr. Michala Kačmaříka


Financováno z projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0308 Inovace bakalářských a magisterských studijních oborů na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

strom
Náplň webu: Pavel Švec (pavel.svec1@vsb.cz) web design: Václav Kostka (kos416@vsb.cz)