Cvičení z předmětu Geoinformační technologie

Úvodní slovo Cvičení č. 1. Cvičení č. 2. Cvičení č. 3. Cvičení č. 4. Cvičení č. 5 a 6. Cvičení č. 7. Cvičení č. 8. Cvičení č. 9. Cvičení č. 10. Cvičení č. 11. - dobrovolné Cvičení č. 12. - dobrovolné
VŠB

Úvodní slovo


Vážení studenti,

Dostali jste se na stránku cvičení předmětu Geoinformační technologie, která je určená především studentům mimo rámec bakalářského studia geoinformatiky na HFG VŠB-TUO. V tomto předmětu byste se měli naučit základy samostatné práce v prostředí geografických informačních systémů. Dále si osvojit používání vektorových, rastrových i 3D dat. A to jak cestou z lokálního disku, tak i z prostředí internetu pomocí WMS a dalších služeb.

Jednotlivá cvičení nejsou koncipována jako přesný návod, ale slouží jako osnova předmětu pod řízenou výukou vyučujícího a také jako určitý teoretický základ. Obsahují také zadání jednotlivých úloh ze cvičení.


Podmínky udělení zápočtu:


Osnova jednotlivých cvičení:

 1. Úvodní cvičení
  Bezpečností školení, úvod do ArcGIS.
 2. Základy práce v prostředí ArcGIS I. Seznámení s vektorovými a rastrovými daty, práce s vrstvami – nastavení barev, práce s datovým rámcem.
 3. Základy práce v prostředí ArcGIS II.
  Tvorba mapy v zobrazení výkresu.
 4. Základy práce s WMS (Web Map Services)
  Představení WMS služeb, připojení vrstev, tvorba mapy z webového serveru, export mapy.
 5. Import dat do GIS
 6. Tvorba kartogramu a kartodiagramu
  Samostatný projekt I.
 7. Cvičení č. 9. – Geoweb – mapy v prostředí Internetu I.
  Geoweb - Práce se Google Earth a ArcGIS on-line. Mapy v prostředí internetu, aplikace založená na technologie ArcGIS Server.
 8. Základy práce s mapovacím přijímačem GPS a aplikací ArcPAD I.
  Příprava GPS mapování v učebně v software ArcPad.
 9. Základy práce s mapovacím přijímačem GPS a aplikací ArcPAD II.
  Terénní GPS mapování v terénu.
 10. Základy práce s mapovacím přijímačem GPS a aplikací ArcPAD III.
  Zpracování výsledků a tvorba výsledné mapy (samostatný projekt II.).
 11. Tvorba mapy v nekomerčním prostředí - dobrovolné rozšiřující cvičení
  Základy práce v software QGIS.
 12. Vizualizace dat ve 3D - dobrovolné rozšiřující cvičení
  Práce s 3D modely terénu.

Zdroje, které byly použity pro přípravu cvičení:

Voženílek, V. (2002): Zásady tvorby mapových výstupů. Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého Olomouc, Ostrava 2002, stran 42.

Čerba, O.: Soubor prezentací k přednáškám Tématické kartografie (KMA/TKA), Západočeská univerzita Adresa: http://gis.zcu.cz/…/tka/Slides/

Rapant, P. (2006): Geoinformatika a geoinformační technologie. VŠB-TU Ostrava. 500 str. http://gis.vsb.cz/rapant/publikace/knihy/GI_GIT.pdf.

Růžička, J. (2006): Platforma otevřený GeoWeb. Draft habilitační práce. 185 s. http://gis.vsb.cz/ruzicka/Seminare/Inter2/zajimavosti/RuzickaHabilitace2_8.pdf.

Stránky se studijními materiály Dr. Davida Vojtka

Stránka se studijními materiály Dr. Michala Kačmaříka


Náplň webu: Pavel Švec (pavel.svec1@vsb.cz) web design: Václav Kostka (kos416@vsb.cz)