Mgr. Lenka PřibylováEA542, tel: +420 596 996 051, email: lenka.pribylova@vsb.cz


Výukové předměty (bakalářské studium):

 • Matematická analýza 1. (pro informatiky)
 • Matematická analýza I. (pro elektroobory a biomedicínskou techniku)
 • Lineární algebra.
 • Matematická analýza II.

  Výukové předměty (magisterské studium):

 • Pravděpodobnost a statistika
 • Vybrané partie z matematické analýzy (pro kombinované studium)
 • Matematická analýza řídících systémů (pro kombinované studium)
 • Mathamatical Aanalysis of Control Systems (MARS in English)


 • Publikace a studijní materiály

  • Přibylová L.: Using Bootstrap Methods with R-Project For Comparison Ways of Treatment of Critical Limb Ischemia, Wofex 2017, ISBN 978-80-248-4056-7, p. 342-348
  • Přibylová L.: Použití bootstrapových metod se softwarem R pro srovnání způsobů léčby CLI, PRASTAN 2017, Oščadnica, SR
  • Přibylová L., Pleva L., Novák M.: Statistická analýza dat z oblasti úrazové chirurgie, Moderní matematické metody v inženýrství, Horní Lomná 2015
  • Přibylová L., Madeja R.: Non-parametric test used for comparison of per-operating parameters of femur and pelvis, Moderní matematické metody v inženýrství, Horní Lomná 2014
  • Přibylová L., Večerek M., Homza M.: PCA and ABPM monitoring of blood pressure, Moderní matematické metody v inženýrství, Horní Lomná 2013
  • Večerek M., Kučera D., Homza M., Přibylová L., Vítková K., Hajduková Z., Volf J., Soukup T., Blahuta J. : Cluster analysis od ABPM data of hypertonic patients, MMK, Hradec Králové 2012
  • Přibylová L. : Průvodce k programu Statgraphics, VŠB-TU Ostrava, 2006, Část 1, Část 2
  • Kuben M., Šarmanová P., Přibylová L. : Matematická analýza I. pro kombinované studium, VŠB-TU Ostrava, 2004
  • Briš R., Přibylová L.: Rekapitulace a otevřené otázky související s výukou statistiky na FEI VŠB-TUO, konference Stakan 2003
  • Krajc B., Přibylová L. : Řešené příklady z diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné reálné proměnné, VŠB-TU Ostrava, 2002
  • Bouchala J., Přibylová L. : Integrální počet funkcí jedné proměnné (pro bakalářské studium), VŠB-TU Ostrava, 2001
  • Bouchala J., Přibylová L. : Diferenciální počet funkcí jedné proměnné (pro bakalářské studium), VŠB-TU Ostrava, 2000
  • Chmelík K., Vlček J., Šarmanová P., Píšová D., Přibylová L. : Přijímací zkoušky na FEI VŠB-TU v Ostravě, Sborník 25. konferencie VŠT EP Trnava, 1998

  Vzdělání:

  • Univerzita Palackého v Olomouci, přírodovědecká fakulta, obor matematická analýza

  Praxe:

  • 1995- VŠB-TU Ostrava, FEI, katedra aplikované matematiky,odborná asistentka
  • 1993-1995 SPŠ Stavební, Kollárova 2, Havířov, výuka matematiky a výpočetní techniky

  Oblasti vědeckého zájmu:

  • 2011-stochastické modelování a optimalizace rizik se zaměřením na medicínská data
  • 2005-2008 aplikovaná statistika
  • 2000-2004 tvorba výukových materiálů z matematické analýzy pro kombinované studium
  • 1995-1999 spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci na poli obyčejných difirenciálních rovnic