doc. Ing. Jan Platoš, Ph.D. Akademický rok 2017/18 Kancelář: EA432 Konzultační hodiny: Úterý 14:00-15:00

AKS

Přednášky

 1. Základní informace
 2. Teorie pravděpodobnosti a teorie informace
 3. Kodování pomocí kódu proměnné délky
 4. Statistické kódování, část 1
 5. Statistické kódování, část 2 (od slidu 16)
 6. Slovníkové metody, část 1
 7. Slovníkové metody, část 2 (od slidu 14)
 8. Transformace pro kompresi dat
 9. Komprese multimediálních dat
 10. Podobnost pomocí komprese

Cvičení

 1. Histogram pravděpodobností symbolů (12.02.2018) Zobrazit/Skýt
  1. Spočítejte pravděpodobnost jednotlivých symbolů v souboru.
  2. Proveďte toto pro soubory v češtině, angličtně, němčině, francouzštině a maďarštině.
  3. Vypočtěnte entropii v jednotlivých souborech (tedy za jazyky). Výsledek v jednotlivých jazycích při převodu na malá písmena a vynulování počtů symbolů pro netisknutelné znaky je následující Zobrazit/Skýt
  4. Czech   5.064981440612807
   English  4.428868549839281
   French  4.557144353849732
   German  4.5912083766299165
   Hungarian 4.827450750951823
  5. Výsledné histogramy pravděpodobností (pravděpodobnostní funkci) vyneste do jednoho grafu za všechny soubory pro porovnání (např. v Excelu). Zobrazit/Skýt
  6. Porovnejte histogramy pro jednotlivé jazyky pomocí Manhatana distance. Výsledné porovnání by mělo dopadnou takto: Zobrazit/Skýt
  7.      CZ   EN   FR   GE   HU  
     CZ  0.0000 0.5440 0.5250 0.6410 0.4735 
     EN  0.5440 0.0000 0.3571 0.3458 0.5622 
     FR  0.5250 0.3571 0.0000 0.3739 0.5830 
     GE  0.6410 0.3458 0.3739 0.0000 0.6122 
     HU  0.4735 0.5622 0.5830 0.6122 0.0000 
 2. Kódování pomocí kódu proměnných délek (19.02.2018) - Hodnocené cvičení!!! Zobrazit/Skýt
  1. Implementujte Eliasovo kódování gamma a dekódování.
  2. Implementujte Fibonacciho kódování a dekódování.
  3. Pro implementaci nemusíte generovat bity do souboru, stačí do řetězce
  4. Pro oveření funčknosti využijte následující datasety:
   1. 64k 8-bitových čísel
    1. Uniformní rozdělení data a histogram. Entropie=8.00.
    2. Normální rozdělení se středem v 127 a std. odchylkou 16 data a histogram. Entropie=6.05.
    3. Exponencíální rozdělení se parametrem 16 data a histogram. Entropie=5.44.
   2. 128k 16-bitových čísel
    1. Uniformní rozdělení data a histogram. Entropie=15.59.
    2. Normální rozdělení se středem v 2^15 a std. odchylkou 2^11 data a histogram. Entropie=12.97.
    3. Exponencíální rozdělení se parametrem 32 data a histogram. Entropie=6.44.
   3. Výsledné bitové délky a průměrný počet bitů na číslo: Zobrazit/Skýt
   4. uniform_8.txt
    Alpha   =  8398448, BitsPerSymbol =  128.15
    Beta    =   461088, BitsPerSymbol =   7.04
    Gamma   =   854638, BitsPerSymbol =  13.04
    Delta   =   748293, BitsPerSymbol =  11.42
    Fibonacci =   699069, BitsPerSymbol =  10.67
    
    gausian_8.txt
    Alpha   =  8348667, BitsPerSymbol =  127.39
    Beta    =   491300, BitsPerSymbol =   7.50
    Gamma   =   915409, BitsPerSymbol =  13.97
    Delta   =   784338, BitsPerSymbol =  11.97
    Fibonacci =   730716, BitsPerSymbol =  11.15
    
    exponential_8.txt
    Alpha   =  1080967, BitsPerSymbol =  16.49
    Beta    =   260218, BitsPerSymbol =   3.97
    Gamma   =   442960, BitsPerSymbol =   6.76
    Delta   =   432928, BitsPerSymbol =   6.61
    Fibonacci =   404520, BitsPerSymbol =   6.17
    
    uniform_16.txt
    Alpha   = 4285822670, BitsPerSymbol = 32698.23
    Beta    =  1965552, BitsPerSymbol =  15.00
    Gamma   =  3799997, BitsPerSymbol =  28.99
    Delta   =  2816208, BitsPerSymbol =  21.49
    Fibonacci =  2902780, BitsPerSymbol =  22.15
    
    gausian_16.txt
    Alpha   = 4294867323, BitsPerSymbol = 32767.24
    Beta    =  2031660, BitsPerSymbol =  15.50
    Gamma   =  3932231, BitsPerSymbol =  30.00
    Delta   =  2883655, BitsPerSymbol =  22.00
    Fibonacci =  3011773, BitsPerSymbol =  22.98
    
    exponential_16.txt
    Alpha   =  4265097, BitsPerSymbol =  32.54
    Beta    =   634972, BitsPerSymbol =   4.84
    Gamma   =  1123417, BitsPerSymbol =   8.57
    Delta   =  1057291, BitsPerSymbol =   8.07
    Fibonacci =   973968, BitsPerSymbol =   7.43
 3. Huffmanovo kódování (26.2.2018) Zobrazit/Skýt
  1. Nad soubory ze cvičení 1 zjistěte statistiku výskytu symbolů.
  2. Huffmaným algoritmem sestavte kodovací strom, a soubor zakódujte.
  3. Pomocí stejného stromu soubor dekódujte.
  4. Porovnejte dosaženou kompresi s entropií.
  5. Opět není nutné pracovat se soubory, ale kódování může být provedeno do pole znaků 0,1
  6. Výsledky by měly vypadat přibližně takto: Zobrazit/Skýt
  7. File      Symbols  FileSize  Enc.Size  Tree Size Total Size     bps   Entropy
                 [bytes]   [bits]   [bits]   [bits]   [bits]   [bits]
   ----------------------------------------------------------------------------------------------
   czech.txt     114   150849   788920    1139   790059    5.230   (5.206)
   english.txt     91   150266   710481     909   711390    4.728   (4.703)
   french.txt     102   150767   759448    1019   760467    5.037   (4.995)
   german.txt     100   232542   1136638     999   1137637    4.888   (4.858)
   hungarian.txt   113   214005   1067150    1129   1068279    4.987   (4.967)
   
   bps - average bits per symbol (comparable to entropy)
 4. Statistický model textu N-tého řádu (5.3.2018) - Hodnocené cvičení!!! Zobrazit/Skýt
  1. Nad soubory ze cvičení 1 zjistěte statistiku výskytu symbolů.
  2. Vytvořte model pro daný soubor pro N-tý stupeň kontextového modelování.
  3. Vypočtěte délku výstupního souboru v bitech (využijte entropie k-tého řádu).
  4. Vypočtete velikost modelu jako počet uzlů.
  5. Pro N zvolte 1, 2, 3, (4, 5).
  6. Výsledky by měly vypadat přibližně takto: Zobrazit/Skýt
  7. File      Order Node Count  Entropy
   -----------------------------------------
   czech.txt    0     111   5.07
   czech.txt    1     2232   3.86
   czech.txt    2    13958   2.76
   czech.txt    3    46554   1.79
   czech.txt    4    102994   1.10
   czech.txt    5    178584   0.70
   -----------------------------------------
   english.txt   0      88   4.65
   english.txt   1     1539   3.51
   english.txt   2     9262   2.50
   english.txt   3    31305   1.83
   english.txt   4    73743   1.33
   english.txt   5    137318   0.96
   -----------------------------------------
   french.txt    0      99   4.91
   french.txt    1     1715   3.57
   french.txt    2     9931   2.59
   french.txt    3    32755   1.82
   french.txt    4    76065   1.26
   french.txt    5    140832   0.86
   -----------------------------------------
   german.txt    0      94   4.73
   german.txt    1     1839   3.53
   german.txt    2    11866   2.66
   german.txt    3    42295   1.99
   german.txt    4    104002   1.45
   german.txt    5    200043   1.05
   -----------------------------------------
   hungarian.txt  0     108   4.82
   hungarian.txt  1     2171   3.89
   hungarian.txt  2    15482   3.04
   hungarian.txt  3    56945   2.11
   hungarian.txt  4    134775   1.36
   hungarian.txt  5    245590   0.86
 5. Slovníková komprese LZ77 (12.3.2018) - Hodnocené cvičení!!! Zobrazit/Skýt
  1. Soubory ze cvičení 1 zkomprimnujte metodou LZ77 nebo LZSS.
  2. Vyzkoušejte několik velikostí oken (4kB, 16kB, 32kB) a délek nezakódované části (16, 32, 64).
  3. Vypočtěte délku výstupního souboru v bitech.
  4. Opět není nutné pracovat se soubory, ale kódování může být provedeno do pole objektů nebo bitů
  5. Výsledky pro LZ77 by měly vypadat přibližně takto: Zobrazit/Skýt
  6. File      Triplets  FileSize WindowSize  Max.match  Enc.Size     bps
   -----------------------------------------------------------------------------------
   czech.txt     28735   150849    4096     16   689640    4.572
   czech.txt     23979   150849    16384     32   647433    4.292
   czech.txt     22411   150849    32768     64   649919    4.308
   -----------------------------------------------------------------------------------
   english.txt    28546   150266    4096     16   685104    4.559
   english.txt    23701   150266    16384     32   639927    4.259
   english.txt    21646   150266    32768     64   627734    4.177
   -----------------------------------------------------------------------------------
   french.txt    28202   150767    4096     16   676848    4.489
   french.txt    23010   150767    16384     32   621270    4.121
   french.txt    21429   150767    32768     64   621441    4.122
   -----------------------------------------------------------------------------------
   german.txt    44041   232542    4096     16   1056984    4.545
   german.txt    36625   232542    16384     32   988875    4.252
   german.txt    34117   232542    32768     64   989393    4.255
   -----------------------------------------------------------------------------------
   hungarian.txt   44711   214005    4096     16   1073064    5.014
   hungarian.txt   37368   214005    16384     32   1008936    4.715
   hungarian.txt   34750   214005    32768     64   1007750    4.709
 6. Slovníková komprese LZW (19.3.2018) Zobrazit/Skýt
  1. Soubory ze cvičení 1 zkomprimujte metodou LZW.
  2. Vyzkoušejte několik velikostí slovníku (4kB, 16kB, 32kB).
  3. Vypočtěte délku výstupního souboru v bitech.
  4. Opět není nutné pracovat se soubory, ale kódování může být provedeno do pole objektů nebo bitů
  5. Výsledky pro LZW by měly vypadat přibližně takto (vysledky nejsou přesné, není započten seznam použitých symbolů): Zobrazit/Skýt
  6. File      Phrases   FileSize WindowSize  Enc.Size     bps
   -----------------------------------------------------------------------
   czech.txt     57169   150849    4096   686028    4.548
   czech.txt     44034   150849    16384   616476    4.087
   czech.txt     38887   150849    32768   583305    3.867
   -----------------------------------------------------------------------
   english.txt    54679   150266    4096   656148    4.367
   english.txt    42546   150266    16384   595644    3.964
   english.txt    38111   150266    32768   571665    3.804
   -----------------------------------------------------------------------
   french.txt    55387   150767    4096   664644    4.408
   french.txt    42776   150767    16384   598864    3.972
   french.txt    37799   150767    32768   566985    3.761
   -----------------------------------------------------------------------
   german.txt    83491   232542    4096   1001892    4.308
   german.txt    64158   232542    16384   898212    3.863
   german.txt    58229   232542    32768   873435    3.756
   -----------------------------------------------------------------------
   hungarian.txt   83300   214005    4096   999600    4.671
   hungarian.txt   64695   214005    16384   905730    4.232
   hungarian.txt   58547   214005    32768   878205    4.104
 7. Burrows-Wheelerova transformace (26.3.2018) - Hodnocené cvičení!!! Zobrazit/Skýt
  1. Soubory ze cvičení 1 transformujte metodou BWT.
  2. Velikost bloku nastavte tak, aby se do něj vlezl celý soubor.
  3. Na výsledek aplikujte metodu Move-to-Front.
  4. Vypočtěte entropii před a po transformacích.
  5. Výsledky by měly vypadat přibližně takto: Zobrazit/Skýt
  6. File        Before   After
    -------------------------------------
    czech.txt      5.206   2.860
    english.txt     4.703   2.726
    french.txt      4.995   2.634
    german.txt      4.858   2.744
    hungarian.txt    4.967   3.017
 8. Měření podobnosti pomocí komprese (09.4.2018) - Hodnocené cvičení!!! Zobrazit/Skýt
  1. Vytvořte algoritmus pro FCD porovnání dokumentů.
  2. V souboru vždy odstraňte interpunkci a převeďte velikost písmen na malé.
  3. Slovník vytvořte ze slov pomocí LZW přístupu tvorby frází.
  4. Vypočtěte vzájemnou podobnost mezi dokumenty
  5. Data jsou k dispozici zde
  6. Výsledky by měly vypadat přibližně takto: Zobrazit/Skýt
  7.    |  000  010  020  030  040  050  060  070  080  090
   -------------------------------------------------------------------
     000| 0.00 0.28 0.39 0.47 0.57 0.66 0.72 0.78 0.86 0.92
     010| 0.27 0.00 0.44 0.56 0.59 0.66 0.74 0.79 0.87 0.92
     020| 0.38 0.43 0.00 0.58 0.65 0.70 0.77 0.81 0.88 0.93
     030| 0.44 0.54 0.57 0.00 0.68 0.74 0.78 0.82 0.87 0.93
     040| 0.53 0.57 0.63 0.67 0.00 0.75 0.80 0.84 0.89 0.93
     050| 0.62 0.63 0.68 0.73 0.75 0.00 0.82 0.84 0.90 0.92
     060| 0.69 0.72 0.75 0.76 0.79 0.82 0.00 0.87 0.90 0.94
     070| 0.76 0.77 0.79 0.81 0.84 0.84 0.87 0.00 0.90 0.94
     080| 0.84 0.85 0.86 0.86 0.88 0.89 0.90 0.90 0.00 0.95
     090| 0.90 0.91 0.92 0.92 0.92 0.92 0.93 0.93 0.95 0.00

Projekty

V rámci projektů je třeba ke každému tématu vypracovat prezentaci shrnujícíc vlastní práci, provedené experimenty, a dodat zdrojové kódy, data a prezentaci. Rozsah prezentace není definován, ale musí reprezentovat celkovou práci, za kterou autor bude hodnocen. Používáte-li další zdroje jako jsou články a cizí prezentace, dodejte je jako součást odevzdávaného díla.

 1. Dynamic Markov Coding (DMC) Zobrazit/Skýt
  1. Cílem je prostudovat metodu DMC a otestovat tuto metodu v praxi.
  2. Metoda je popsána v článku.
  3. Otestování by mělo být provedeno nad vhodnými daty a porovnáno s dalšími metodami.
 2. Context Tree Weighting (CTW) Zobrazit/Skýt
  1. Cílem je prostudovat metodu CTW a otestovat tuto metodu v praxi.
  2. Metoda je popsána v článku.
  3. Otestování by mělo být provedeno nad vhodnými daty a porovnáno s dalšími metodami.
 3. Fixed Order Models (FOM) Zobrazit/Skýt
  1. Cílem je prostudovat metodu FOM a její varianty a otestovat tuto metodu v praxi.
  2. Metoda je popsána na této stránce a v článcích Matta Mahoneyho .
  3. Otestování by mělo být provedeno nad vhodnými daty a porovnáno s dalšími metodami.
 4. Context Mixing (CM) Zobrazit/Skýt
  1. Cílem je prostudovat metodu CM a její varianty a otestovat tuto metodu v praxi.
  2. Metoda je popsána na této stránce a v článcích Matta Mahoneyho ke kompresoru PAQ.
  3. Otestování by mělo být provedeno nad vhodnými daty a porovnáno s dalšími metodami.
 5. Lempel Ziv Markov Algorithm (LZMA) Zobrazit/Skýt
  1. Cílem je prostudovat metodu LZMA a otestovat tuto metodu v praxi.
  2. Metoda je popsána na této stránce a této stránce.
  3. Otestování by mělo být provedeno nad vhodnými daty a porovnáno s dalšími metodami.
 6. Multiple Huffman Table Zobrazit/Skýt
  1. Cílem je prostudovat metodu MHT a otestovat tuto metodu v praxi.
  2. Metoda je popsána v tomto článku a ve zdrojovém kódu BZIP2.
  3. Otestování by mělo být provedeno nad vhodnými daty a porovnáno s dalšími metodami.
 7. K2-tree binary table compression (Michal Vašinek) Zobrazit/Skýt
  1. The objective is to study the K2-tree method and test this method in practice.
  2. The method is described in paper.
  3. Testing should be done over experimental data. Each line consists of a series of "0"s and "1"s. Table is of NxN dimension, where N=4181 and each line contains "1" at least once. There is 15,163 "1"s in the bitmap.
  4. The binary size representation: 17,484,942 bits. The best representation developed by me: 182,149 bits. or 12.016 bits per "1".
 8. RLE based binary table compression (Michal Vašinek) Zobrazit/Skýt
  1. The objective is to encode binary table data by RLE to encode runs of "0"s followed by Huffman coding of these run values.
  2. RLE should be restricted on maximal length of runs of l=64,128,256,512,1024,2048 and 4181, 8362.
  3. Find the optimal l value.
  4. Testing should be done over experimental data. Each line consists of a series of "0"s and "1"s. Table is of NxN dimension, where N=4181 and each line contains "1" at least once. There is 15,163 "1"s in the bitmap.
  5. The binary size representation: 17,484,942 bits. The best representation developed by me: 182,149 bits. or 12.016 bits per "1".
 9. Parameter-less binary table compression (Michal Vašinek) Zobrazit/Skýt
  1. The objective is to study and encode the parameter-less model described in paper (chapters 3 and 4)
  2. Testing should be done over experimental data. Each line consists of a series of "0"s and "1"s. Table is of NxN dimension, where N=4181 and each line contains "1" at least once. There is 15,163 "1"s in the bitmap.
  3. The binary size representation: 17,484,942 bits. The best representation developed by me: 182,149 bits. or 12.016 bits per "1".
 10. Binary table compression (Michal Vašinek) Zobrazit/Skýt
  1. The objective is to design your own non-trivial algorithm for compression of binary tables and test this method in practice.
  2. Student should discuss the proposed design of an algorithm with a lecturer.
  3. Testing should be done over experimental data. Each line consists of a series of "0"s and "1"s. Table is of NxN dimension, where N=4181 and each line contains "1" at least once. There is 15,163 "1"s in the bitmap.
  4. The binary size representation: 17,484,942 bits. The best representation developed by me: 182,149 bits. or 12.016 bits per "1".
 11. Video kodek AV1 Zobrazit/Skýt
  1. Popište kodek AV1 včetně jeho kompresních postupů.
  2. Proveďte porovnání výstupů algoritmu ve srovnání se stávajícími metodami.
  3. Čerpejte z dostupných zdrojů, není třeba vlastnoručně kódvat videa.
 12. Algoritmus Re-Pair Zobrazit/Skýt
  1. Nastudujte algoritmus Re-Pair a jeho praktickou variantu popsanou v článku.
  2. Otestujte vlastnosti algoritmu na vybraných soubrech.

MAD3

Přednášky

 1. Základní informace
 2. Metody pro výběr atributů
 3. Rozhodovací stromy a pravidlové systémy
 4. Pravděpodobnostní klasifikace a logistická regrese
 5. Support Vector Machines
 6. Neural networks
 7. Classification Assessment, Regression, Advanced Comcepts, Ensembles

Cvičení

 1. Výběr atributů (9.10.2017) Zobrazit/Skýt
  1. Implementace ohodnocení atributů metodou Gini index a Entropie.
  2. Ověření těchto metrik nad datovou sadou.
  3. Výsledky pro sample.csv:
  4. G(col0=a) = 0
   G(col0=b) = 0,5
   G(col0=c) = 0,375
   G(col0) = 0,2916667
   G(col1=x) = 0,4444444
   G(col1=y) = 0,4444444
   G(col1) = 0,4444444
   E(col0=a) = 0
   E(col0=b) = 0,6931472
   E(col0=c) = 0,5623351
   E(col0) = 0,4184941
   E(col1=x) = 0,6365142
   E(col1=y) = 0,6365142
   E(col1) = 0,6365142
 2. Rozhodovací stromy (16.10.2017) Zobrazit/Skýt
  1. Klasifkace pomocí rozhodovacích stromů, nastavení, varianty.
  2. Otestování nad datovou sadou Sample a IRIS.
  3. Výsledky nad sample.csv
  4. Attr[0]=a
    Yes:  Class=0
    No:  Attr[0]=b
     Yes:   Attr[1]=x
      Yes:    Class=0
      No:    Class=1
     No:   Attr[1]=y
      Yes:    Class=0
      No:    Class=1
   
  5. Výsledky nad iris.csv
  6. Attr[3]<=0.6
    Yes:  Class=0
    No:  Attr[3]<=1.7
     Yes:   Attr[2]<=4.9
      Yes:    Attr[3]<=1.6
       Yes:     Class=1
       No:     Class=2
      No:    Attr[3]<=1.5
       Yes:     Class=2
       No:     Attr[0]<=6.7
        Yes:      Class=1
        No:      Class=2
     No:   Attr[2]<=4.8
      Yes:    Attr[0]<=5.9
       Yes:     Class=1
       No:     Class=2
      No:    Class=2
 3. Pravděpodobnostní klasifikace (23.10.2017) Zobrazit/Skýt
  1. Klasifkace pomocí Naiviního Bayesovského přístupu.
  2. Otestování nad datovou sadou - pro každou kombinaci vstupních atributů by se měly vypsat pravděpodobnosti jednotlivých tříd.
  3. Výsledky nad sample.csv a Alpha=0.00001
  4. a,x
   Prob(0) = 1,43932, Prob(1) = 0,00003
   a,y
   Prob(0) = 0,23990, Prob(1) = 0,00002
   b,x
   Prob(0) = 0,71967, Prob(1) = 1,38229
   b,y
   Prob(0) = 0,11995, Prob(1) = 0,92154
   c,x
   Prob(0) = 0,35985, Prob(1) = 2,07342
   c,y
   Prob(0) = 0,05998, Prob(1) = 1,38229
 4. Support Vector Machines (30.10.2017) Zobrazit/Skýt
  1. Experimentování s SVM pomocí appletu na stránkách autorů.
  2. Analýza dat v programu WEKA s LibLinear a LibSVM nad datasety IRIS a Diabetes.
 5. Neural Networks Zobrazit/Skýt
  1. Implementace jednoduchého perceptronu.
  2. Analýza linárně separovatelného případu - Dataset: Separabilní 2D dataset.
  3. Analýza linárně separovatelného případu - Dataset: Neseparabilní 2D dataset.
 6. Hodnocení klasifikátorů Zobrazit/Skýt
  1. V programu Weka ovetřere libovolný dataset (např. IRIS, Diabetes) a za pomocí klasifkátorů J48, Bayes nebo podobného analyzujte dataset. Poté pomocí pravého kliknutí nad výsledným setem využijte možnosti Vizualize Threshold Curve pro jednotlivé třídy a prostudujte tuto křivku.
  2. Vyberte si jeden z klasifikátorů, které jste zatím implementovali, a který vrací ke každému bodu konkrétní třídu. Implementujte měření vašeho klasikátoru z pohledu přesnost, precision, recall a F1 (tyto lze spočítat pro výsledný model, aniž by jste potřebovali pracovat s prahem (threshold)).

Datasety

 1. Sample dataset s 2 atributy a 2 třídami. Formát: CSV
 2. Iris dataset se 4 atributy a 3 třídami. Informace: zde. Formát: CSV, Original
 3. Tic-Tac-Toe dataset s 9 atributy a 2 třídami. Informace: zde. Formát: CSV, Original
 4. Separabilní 2D dataset. Dataset obsahuje 2 třídy (+1,-1), a jedná se o body v rovině. Každá třída má 50 bodů a mají mezi sebou odělující pásmo. Formát: CSV
 5. Neseparabilní 2D dataset. Dataset obsahuje 2 třídy (+1,-1), a jedná se o body v rovině. Každá třída má 50 bodů, které mají mezi sebou odělující pásmo a navíc každá třída dalších 20 bodů, které jsou zamíchány v druhé skupině. Formát: CSV

Témata pro implementace a prezentace

Představit srozumitelně princip algoritmu, vstupy, výstupy, omezení.

 1. AdaBoost algoritmus
 2. Depp Learning (classification, application, not images)
 3. C5.0 Algorithm
 4. Probabilistic Decision Trees
 5. Locally adaptive metric nearest-neighbor classification (Domeniconi C, Peng J, Gunopulos D. Locally adaptive metric nearest-neighbor classification. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 2002 Sep;24(9):1281-5.)
 6. Nested cross-validation (popsat jak funguje, jak s etyo dá využít, prakticé použití)
 7. Kernel Explanation and Vizualization (popis fungování jednotlivých kernelů a vizualizace jejich chování)
 8. Kernel-based Nearest Neighbor Classification (Yu, K., Ji, L. & Zhang, X. Neural Processing Letters (2002) 15: 147. https://doi.org/10.1023/A:1015244902967)
 9. – dle výběru studenta --