doc. Ing. Jan Platoš, Ph.D. Akademický rok 2017/18 Kancelář: EA432 Konzultační hodiny: Úterý 14:00-15:00

MAD3

Přednášky

 1. Základní informace
 2. Metody pro výběr atributů
 3. Rozhodovací stromy a pravidlové systémy
 4. Pravděpodobnostní klasifikace a logistická regrese
 5. Support Vector Machines
 6. Neural networks
 7. Classification Assesment, Regression, Advanced Comcepts, Ensembles

Cvičení

 1. Výběr atributů (9.10.2017)
  1. Implementace ohodnocení atributů metodou Gini index a Entropie.
  2. Ověření těchto metrik nad datovou sadou.
  3. Výsledky pro sample.csv:
  4. G(col0=a) = 0
   G(col0=b) = 0,5
   G(col0=c) = 0,375
   G(col0) = 0,2916667
   G(col1=x) = 0,4444444
   G(col1=y) = 0,4444444
   G(col1) = 0,4444444
   E(col0=a) = 0
   E(col0=b) = 0,6931472
   E(col0=c) = 0,5623351
   E(col0) = 0,4184941
   E(col1=x) = 0,6365142
   E(col1=y) = 0,6365142
   E(col1) = 0,6365142
 2. Rozhodovací stromy (16.10.2017)
  1. Klasifkace pomocí rozhodovacích stromů, nastavení, varianty.
  2. Otestování nad datovou sadou Sample a IRIS.
  3. Výsledky nad sample.csv
  4. Attr[0]=a
    Yes:  Class=0
    No:  Attr[0]=b
     Yes:   Attr[1]=x
      Yes:    Class=0
      No:    Class=1
     No:   Attr[1]=y
      Yes:    Class=0
      No:    Class=1
   
  5. Výsledky nad iris.csv
  6. Attr[3]<=0.6
    Yes:  Class=0
    No:  Attr[3]<=1.7
     Yes:   Attr[2]<=4.9
      Yes:    Attr[3]<=1.6
       Yes:     Class=1
       No:     Class=2
      No:    Attr[3]<=1.5
       Yes:     Class=2
       No:     Attr[0]<=6.7
        Yes:      Class=1
        No:      Class=2
     No:   Attr[2]<=4.8
      Yes:    Attr[0]<=5.9
       Yes:     Class=1
       No:     Class=2
      No:    Class=2
 3. Pravděpodobnostní klasifikace (23.10.2017)
  1. Klasifkace pomocí Naiviního Bayesovského přístupu.
  2. Otestování nad datovou sadou - pro každou kombinaci vstupních atributů by se měly vypsat pravděpodobnosti jednotlivých tříd.
  3. Výsledky nad sample.csv a Alpha=0.00001
  4. a,x
   Prob(0) = 1,43932, Prob(1) = 0,00003
   a,y
   Prob(0) = 0,23990, Prob(1) = 0,00002
   b,x
   Prob(0) = 0,71967, Prob(1) = 1,38229
   b,y
   Prob(0) = 0,11995, Prob(1) = 0,92154
   c,x
   Prob(0) = 0,35985, Prob(1) = 2,07342
   c,y
   Prob(0) = 0,05998, Prob(1) = 1,38229
 4. Support Vector Machines (30.10.2017)
  1. Experimentování s SVM pomocí appletu na stránkách autorů.
  2. Analýza dat v programu WEKA s LibLinear a LibSVM nad datasety IRIS a Diabetes.
 5. Neural Networks
  1. Implementace jednoduchého perceptronu.
  2. Analýza linárně separovatelného případu - Dataset: Separabilní 2D dataset.
  3. Analýza linárně separovatelného případu - Dataset: Neseparabilní 2D dataset.
 6. Hodnocení klasifikátorů
  1. V programu Weka ovetřere libovolný dataset (např. IRIS, Diabetes) a za pomocí klasifkátorů J48, Bayes nebo podobného analyzujte dataset. Poté pomocí pravého kliknutí nad výsledným setem využijte možnosti Vizualize Threshold Curve pro jednotlivé třídy a prostudujte tuto křivku.
  2. Vyberte si jeden z klasifikátorů, které jste zatím implementovali, a který vrací ke každému bodu konkrétní třídu. Implementujte měření vašeho klasikátoru z pohledu přesnost, precision, recall a F1 (tyto lze spočítat pro výsledný model, aniž by jste potřebovali pracovat s prahem (threshold)).

Datasety

 1. Sample dataset s 2 atributy a 2 třídami. Formát: CSV
 2. Iris dataset se 4 atributy a 3 třídami. Informace: zde. Formát: CSV, Original
 3. Tic-Tac-Toe dataset s 9 atributy a 2 třídami. Informace: zde. Formát: CSV, Original
 4. Separabilní 2D dataset. Dataset obsahuje 2 třídy (+1,-1), a jedná se o body v rovině. Každá třída má 50 bodů a mají mezi sebou odělující pásmo. Formát: CSV
 5. Neseparabilní 2D dataset. Dataset obsahuje 2 třídy (+1,-1), a jedná se o body v rovině. Každá třída má 50 bodů, které mají mezi sebou odělující pásmo a navíc každá třída dalších 20 bodů, které jsou zamíchány v druhé skupině. Formát: CSV

Témata pro implementace a prezentace

Představit srozumitelně princip algoritmu, vstupy, výstupy, omezení.

 1. AdaBoost algoritmus
 2. Depp Learning (classification, application, not images)
 3. C5.0 Algorithm
 4. Probabilistic Decision Trees
 5. Locally adaptive metric nearest-neighbor classification (Domeniconi C, Peng J, Gunopulos D. Locally adaptive metric nearest-neighbor classification. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 2002 Sep;24(9):1281-5.)
 6. Nested cross-validation (popsat jak funguje, jak s etyo dá využít, prakticé použití)
 7. Kernel Explanation and Vizualization (popis fungování jednotlivých kernelů a vizualizace jejich chování)
 8. Kernel-based Nearest Neighbor Classification (Yu, K., Ji, L. & Zhang, X. Neural Processing Letters (2002) 15: 147. https://doi.org/10.1023/A:1015244902967)
 9. – dle výběru studenta --