VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

  
PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA


Petr Otipka
Vladislav ŠmajstrlaVytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů
CZ.04.1.03/3.2.15.1/0016
Studijní opory s převažujícími distančními prvky pro předměty teoretického základu studia.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


ESF - ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY