Lineární algebra s Matlabem

Zimní semestr, 2017/2018

Čas a místo výuky:

  • Přednáška: po 16:00 - 17:30, učebna EB413
  • Cvičení: po 17.45 - 19.15, učebna EB413

Hodnocení:

  • Maximální počet bodů za zápočet a zkoušku je 100. Minimum pro úspěšné absolvování předmětu je 51 bodů.
  • Maximální počet bodů za zápočet je 30.
  • Během semestru bude psán test (max. 10 bodů) a bude zadán samostatný projekt (max. 20 bodů, min. 10 bodů).

Výukové materiály:

Konzultace:

  • Po předchozí domluvě e-mailem.

Průběh semestru:

  1. Základy Matlabu, práce se maticemi, řetězci, skripty, funkce. Prezentace. Příklady.

Další informace:

  • O zrušení zápočtů uznaných z minulého roku můžete požádat během prvních 14 dnů semestru. Jinak je zápočet automaticky uznán a nebude jej možné zrušit!