MTG Online

Getting better

Diplomové práce

Zde jsou některá témata a jejich stručný popis, kdyby náhodou měl někdo zájem se se mnou vrhnout a bádat :)


  1. Hledání redundancí v logických programech. (Mgr.)
    • V této práci by se student zabýval hledání podobností v logických programech, ať už na základě kontextu, či funkčnosti.
    • Výstupem by bylo shrnutí dostupných prostředků řešící danou problematiku, případně návrh vlastních algoritmů a nadále případová studie (implementace) daného algoritmu.
  2. Vytvoření webových stránek teorie pro výuku předmětu Matematická logika. (Bc.)
    • Náplní této práce bude vytvořit webové stránky na základě skript doc. Duží.
    • Výsledné stránky budou obsahovat navíc animace všech důkazových metod, které bude možné použít jako pomůcka při studiu.

Co zde?

Na světě neexistuje člověk, který by nic nedělal a zároveň byl schopen přežít. Pokud tedy přežíváte, tak není pravda, že nic neděláte, nebo snad ano? ;)