Konzultace poskytuji obvykle v úterý od 9:00 do 10:30 ve své kanceláři. Žádost o konzultaci, popř. i s návrhem jiného termínu, mi pošlete mailem alespoň den dopředu. Konzultace prostřednctvím mailu neposkytuji.

doc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.

kancelář: EA439, telefon: +420 597 325 877, e-mail: milos.kudelka@vsb.cz

Prezenční studium

zimní semestr

Vývoj informačních systémů
Metody analýzy dat I

letní semestr

Programování II
Metody analýzy dat II

Kombinované studium

zimní semestr

Vývoj informačních systémů
Metody analýzy dat I

letní semestr

Programování II
Metody analýzy dat II

Full-time study in English

1st semestr

Information Systems Development
Data Analysis I

2nd semestr

Programming II
Data Analysis II

Research and development

List of research papers
Data Mining and Network Analysis mostly focused on experiments with real-world datasets.

Interdisciplinary research

List of journal articles
OLGEN - biomedical data analysis. Cooperation among CS Dept. (VŠB - Technical University of Ostrava), Department of Immunology (Palacký University Olomouc) and Institute of Applied Biotechnologies (IAB).

Are you interested?

If you are a student and would like to join and become a member of our team, please contact me...