Homepage
Curriculum vitae
Publikace
Výuka
Kontakt
English version
   

Vzdělání

Magisterské studium 1993-1998, obor "Matematika - fyzika učitelství", Masarykova univerzita Brno, červený diplom.
Master of Science 2002-2004, degree Master of Science (M.S.) v oboru Applied and Computational Mathematics na Department of Mathematics and Statistics na University of Minnesota Duluth.
Doktorské studium 1999-2004, obor "Informatika a aplikovaná matematika" na Katedře aplikované matematiky Vysoké školy báňské v Ostravě.
Habilitace 2013, obor "Aplikovaná matematika" na FAV ZČU v Plzni.

Praxe

V letech 1998-2006 odborný asistent na Katedře matematiky a deskriptivní geometrie Vysoké školy báňské v Ostravě.

V letech 2002-2004 Teaching Assistant na Department of Mathematics and Statistics na University of Minnesota Duluth (USA).

Od roku 2006 odborný asistent na Katedře aplikované matematiky Vysoké školy báňské v Ostravě.

Od roku 2011 výzkumný pracovník na IT4Innovations Vysoké školy báňské v Ostravě.

Pedagogická praxe

 • středoškolská fyzika (1998, 6 týdnů zástup Gymnázium tř. ktp. Jaroše 14, Brno)
   
  Fakulta strojní na VŠB - TU Ostrava
 • Seminář z matematiky - cvičení (1998-2001)
 • Matematika I - dálkové studium, magisterský program, přednášky i cvičení (2000-2001)
 • Matematika I - magisterský program, cvičení (1998-2001)
 • Matematika II - cvičení (1998-2001)
 • Numerická matematika - cvičení (1998-2001)
 • Počítače a algoritmizace - přednášky i cvičení (1999-2001)
 • Základy matematiky - bakalářský program, cvičení (2004-2006)
 • Matematika I - bakalářský program, přednášky i cvičení (2004-2006)
 • Matematika II - bakalářský program, přednášky i cvičení (2004-2006)
   
  Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství na VŠB - TU Ostrava
 • Matematika I - cvičení (2001-2002)
 • Programování - cvičení (2001-2002)
 • Numerická matematika - cvičení (2001-2002)
   
  Fakulta elektrotechniky a informatiky na VŠB - TU Ostrava
 • Teorie grafů - přednášky i cvičení (2001-2002, 2007-)
 • Diskrétní matematika - přednášky i cvičení (2005-)
 • Matematická analýza pro IT - cvičení (2007-2011)
   
  College of Science and Engineering at the University of Minnesota Duluth
 • Finite Mathematics - cvičení (2002-2003)
 • Calculus II - cvičení (2002-2004)
 • College Algebra - přednášky i cvičení (2003-2004)

Profesní zaměření

Teorie grafů, diskrétní matematika, magic labelings, algoritmy, aplikace.
Stránka věnovaná otevřeným problémům (anglicky).

Jazyky

 • angličtina
 • němčina
 • ruština (pasivně)

email
kancelář EA536, tel. 597 325 972
Upraveno: 29.04.2013