1-faktorizace kompletních grafů

a jejich využití při losování sportovních soutěží

Mgr. Petr Kovář

Mgr. Tereza Kovářová

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
e-mail: Petr <tečka> Kovar <zavináč> vsb <tečka> cz
e-mail: Tereza <tečka> Kovarova <zavináč> vsb <tečka> cz
web: www.vsb.cz/mdg/pkovar

Vedoucí doktorského studia

Doc. RNDr. Dalibor Fronček, CSc., Ph. D.
Katedra aplikované matematiky
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava


Obsah prezentace pokračování...