Homepage
Curriculum vitae
Publikace
Výuka
Kontakt
   

Projekty z Diskrétní matematiky ZS 2012/2013

Toto není stránka aktuálního akademického roku.

Každý student musí napsat projekt z předmětu Diskrétní matematika sám, žádná spolupráce na textu projektu není dovolena. Je pouze povoleno diskutovat o zadání projektu se spolužáky a položit otázky na cvičeních.

Bodování
Za projekt je možno získat až 6 bodů. V každém projektu jsou cca čtyři příklady. Každý lehčí příklad se hodnotí 0/1 (NE/ANO) a každý těžší příklad 0/1/2 bodů (NE/TÉMĚŘ SPRÁVNĚ/ANO). Studenti, kteří se rozhodnou vypracovat některý projekt varianty "Pro ty, kteří se chtějí něco naučit", mohou v případě mimořádně kvalitního řešení příkladu získat 10 bodů za projekt.

O formátu odevzdaných projektů
Projekt bude vypracovaný na počítači. Součástí každého projektu je titulní list, na kterém uvedete jméno studenta, osobního číslo, číslo projektu, rok a tabulku pro bodování příkladů. Text bude psán na počítači v rozsahu asi 2 až 5 stran A4. Projekt odevzdáváte e-mailem v předepsaném formátu nebo na papíře příslušnému vyučujícímu (kontakt je uveden u každého zadání).

Preferujeme odevzdávání projektů e-mailem ve formátu PDF, případně postscript, přičemž v e-mailu musíte uvést studentské číslo a soubor přikládáte nesbalený! Součástí názvu souboru bude Váš login.
Pokud PDF zatím neumíte vytvářet, pořiďte si OpenOffice nebo pdfTeX, obojí software je zdarma.

Projekt může být přijat pouze když splňuje formální náležitosti. Přijetí projektu je nutnou podmínku pro získání zápočtu.

Struktura základního projektu
Vypracovaný projekt bude, kromě titulního listu, obsahovat vzorové řešení všech zadaných příkladů. V případě, že se rozhodnete některý příklad neřešit, je nutno do vypracování napsat například "Příklady 1.2 a 2.2 jsem se rozhodl(a) neřešit".

Struktura projektu "Pro ty, kteří se chtějí něco naučit"
Vypracovaný projekt bude mít titulní list a formu odborného článku: nadpis, jméno autora, abstrakt a přehledné členění na sekce, případně odkazy na literaturu. Abstrakt je odstavec shrnující o čem projekt je a co je hlavním přínosem vaší práce. Zahrnuje i podstatu (nikoliv opis) zadání. Zadání projektu nekopírujte do výsledného textu, ale vlastními slovy v úvodu popište co jste řešili.

Termín odevzdání
Termín odevzdání je v pondělí 10.12.2012 ve 13:00. (přednášku ve 14:15 lze stihnout)
Číslo zadání bude studentům přiděleno na cvičení. Můžete se podívat na vzorový projekt ve formátu pdf: dim_vzorovy_projekt.pdf.

 

Základní projekty

Projekt č. 1

Projekt dim2012_projekt01.pdf vypracovaný podle pokynů posílejte na adresu .

Projekt č. 2

Projekt dim2012_projekt02.pdf vypracovaný podle pokynů posílejte na adresu .

Projekt č. 3

Projekt dim2012_projekt03.pdf vypracovaný podle pokynů posílejte na adresu .

Projekt č. 4

Projekt dim2012_projekt04.pdf vypracovaný podle pokynů posílejte na adresu .

Projekt č. 5

Projekt dim2012_projekt05.pdf vypracovaný podle pokynů posílejte na adresu .

Projekt č. 6

Projekt dim2012_projekt06.pdf vypracovaný podle pokynů posílejte na adresu .

Projekt č. 7

Projekt dim2012_projekt07.pdf vypracovaný podle pokynů posílejte na adresu .

Projekt č. 8

Projekt dim2012_projekt08.pdf vypracovaný podle pokynů posílejte na adresu .

 

Projekty pro ty, kteří se chtějí něco naučit

Pokud se rozhodnete vypracovat některý z následujících projektů, odevzdáte jej místo přiděleného základního projektu vždy tomu vyučujícímu, který je uveden v zadání projektu.

Projekt č. 9

Projekt dim2012_projekt09.pdf vypracovaný podle pokynů posílejte na adresu .

 

Projekt č. 10

Projekt dim2012_projekt10.pdf vypracovaný podle pokynů posílejte na adresu .

 

English project

For students studying in English.

Project #11

Submit your project dim2012_projekt11.pdf to .

 

Mnoho zdaru při řešení samostatného projektu!

 

Poznámka

Pokud najdete v textu zadání chybu, dejte mi, prosím, vědět. Pokusím se chyby co nejdříve opravit.

Toto není stránka aktuálního akademického roku.

Zpět na stránku předmětu Diskrétní matematika.


email
kancelář EA536, tel. 597 325 972
Upraveno: 15.08.2013