Homepage
Curriculum vitae
Publikace
Výuka
Kontakt
   

Projekty z Diskrétní matematiky ZS 2011/2012

Toto není stránka aktuálního akademického roku.

Každý student musí napsat projekt z předmětu Diskrétní matematika sám, žádná spolupráce na textu projektu není dovolena. Je pouze povoleno diskutovat o zadání projektu se spolužáky a položit otázky na cvičeních.

Bodování
V každém projektu je cca pět příkladů. Hodnotí se každý příklad 0/1/2 bodů, tj. stylem NE/TÉMĚŘ SPRÁVNĚ/ANO. Student, který se rozhodne vypracovat některý projekt varianty "Pro ty, kteří se chtějí něco naučit" mohou v případě mimořádně kvalitního řešení příkladu získat 10 bodů za příklad. Vypracujte projekt včetně titulního listu, na kterém uvedete jméno studenta, osobního číslo, číslo projektu, rok, tabulka pro bodování příkladů). Text bude psán na počítači v rozsahu asi 2 až 5 stran A4. Projekt odevzdáváte e-mailem v předepsaném formátu nebo na papíře příslušnému vyučujícímu (kontakt je uveden u každého zadání).

Struktura základního projektu
Vypracovaný projekt bude, kromě titulního listu, obsahovat vzorové řešení všech zadaných příkladů. V případě, že se rozhodnete některý příklad neřešit, je nutno do vypracování napsat například "Příklady 4 a 5 jsem se rozhodl(a) neřešit".

Struktura projektu "Pro ty, kteří se chtějí něco naučit"
Vypracovaný projekt bude mít formu odborného článku: nadpis, jméno autora, abstrakt a přehledné členění na sekce, případně odkazy na literaturu. Abstrakt je odstavec shrnující o čem projekt je a co je hlavním přínosem vaší práce. Zahrnuje i podstatu (nikoliv opis) zadání. Zadání projektu nekopírujte do výsledného textu, ale vlastními slovy v úvodu popište co jste řešili.

O formátu odevzdaných projektů
Projekt bude vypracovaný na počítači. Preferujeme odevzdávání projektů e-mailem ve formátu PDF, případně postscript, přičemž v e-mailu musíte uvést studentské číslo a soubor přikládáte nesbalený! Součástí názvu souboru bude Váš login.
Pokud PDF zatím neumíte vytvářet, pořiďte si OpenOffice nebo pdfTeX, obojí je zdarma.

Termín odevzdání
Termín odevzdání je v pondělí 5.12.2011 ve 12:00. (přednášku ve 12:30 lze stihnout)
Číslo zadání bude studentům přiděleno na cvičení. Můžete se podívat na vzorový projekt ve formátu pdf: dim_vzorovy_referat.pdf.

 

Základní projekty

Projekt č. 1

Projekt dim2011_projekt01.pdf vypracovaný podle pokynů posílejte na adresu .

Projekt č. 2

Projekt dim2011_projekt02.pdf vypracovaný podle pokynů posílejte na adresu .

Projekt č. 3

Projekt dim2011_projekt03.pdf vypracovaný podle pokynů posílejte na adresu .

Projekt č. 4

Projekt dim2011_projekt04.pdf vypracovaný podle pokynů posílejte na adresu .

Projekt č. 5

Projekt dim2011_projekt05.pdf vypracovaný podle pokynů posílejte na adresu .

Projekt č. 6

Projekt dim2011_projekt06.pdf vypracovaný podle pokynů posílejte na adresu .

Projekt č. 7

Projekt dim2011_projekt07.pdf vypracovaný podle pokynů posílejte na adresu .

Projekt č. 8

Projekt dim2011_projekt08.pdf vypracovaný podle pokynů posílejte na adresu .

 

Projekty pro ty, kteří se chtějí něco naučit

Pokud se rozhodnete vypracovat některý z následujících projektů, odevzdáte jej místo přiděleného základního projektu vždy tomu vyučujícímu, který je uveden v zadání projektu.

Projekt č. 9

Projekt dim2011_projekt09.pdf vypracovaný podle pokynů posílejte na adresu .

 

Projekt č. 10

Projekt dim2011_projekt10.pdf vypracovaný podle pokynů posílejte na adresu .

 

Projekt č. 11

Projekt dim2011_projekt11.pdf vypracovaný podle pokynů posílejte na adresu .

 

 

Mnoho zdaru při řešení samostatného projektu!

 

Poznámka

Pokud najdete v textu zadání chybu, dejte mi, prosím, vědět. Pokusím se chyby co nejdříve opravit.

Toto není stránka aktuálního akademického roku.

Zpět na stránku předmětu Diskrétní matematika.


email
kancelář EA536, tel. 597 325 972
Upraveno: 27.07.2012