Homepage
Curriculum vitae
Publikace
Výuka
Kontakt
   

Projekty z Diskrétní matematiky ZS 2017/2018

Toto není stránka aktuálního akademického roku.

Každý student musí napsat projekt z předmětu Diskrétní matematika sám, žádná spolupráce na textu projektu není dovolena. Je pouze povoleno diskutovat o zadání projektu se spolužáky a položit otázky na cvičeních. Můžete se podívat, jaké projekty byly vypsány v minulých letech 2005/06 a zde, 2006/07 a zde, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17.

Bodování
Za projekt je možno získat až 10 bodů. V každém projektu jsou cca čtyři příklady. Každý příklad se hodnotí 0/1,2/3 body (NE/TÉMĚŘ SPRÁVNĚ/ANO). Studenti, kteří se rozhodnou vypracovat některý projekt varianty "Pro ty, kteří se chtějí něco naučit", mohou v případě mimořádně kvalitního řešení příkladu získat až 15 bodů za projekt.

O formátu odevzdaných projektů
Projekt bude vypracovaný na počítači ve formátu PDF. Součástí každého projektu je titulní list, na kterém uvedete jméno studenta, osobního číslo, číslo projektu, rok a tabulku pro bodování příkladů. Text bude psán na počítači v rozsahu asi 2 až 5 stran A4.

Projekt odevzdáváte prostřednictvím tzv. "odevzdávárny". Nejprve vyplníte klíč (je uveden nahoře v zadání projektu) a stisknete tlačítko "Použít klíč". Potom vyplníte své jméno a osobní číslo (ve formátu Josef Novák NOV0001) a nahrajete soubor s řešením projektu tlačítkem vložit. Systém automaticky provede kontrolu na plagiáty. Pokud máte na serveru odevzdej.cz založený účet, budete o výsledku kontroly informováni.

Projekt může být přijat pouze když splňuje formální náležitosti. Přijetí projektu je nutnou podmínku pro získání zápočtu.

Struktura základního projektu
Vypracovaný projekt bude, kromě titulního listu, obsahovat vzorové řešení všech zadaných příkladů. V případě, že se rozhodnete některý příklad neřešit, je nutno do vypracování napsat například "Příklady 1.2 a 2.2 jsem se rozhodl(a) neřešit".

Struktura projektu "Pro ty, kteří se chtějí něco naučit"
Vypracovaný projekt bude mít titulní list a formu odborného článku: nadpis, jméno autora, abstrakt a přehledné členění na sekce, případně odkazy na literaturu. Abstrakt je odstavec shrnující o čem projekt je a co je hlavním přínosem vaší práce. Zahrnuje i podstatu (nikoliv opis) zadání. Zadání projektu nekopírujte do výsledného textu, ale vlastními slovy v úvodu popište co jste řešili.

Termín odevzdání
Termín odevzdání je v pondělí 11.12.2017 ve 23:59.
Číslo zadání bude studentům přiděleno na cvičení. Můžete se podívat na vzorový projekt ve formátu pdf: dim_vzorovy_projekt.pdf.

 

Zadání projektů

Projekt č. 1

Projekt dim2017_projekt01.pdf vypracovaný podle pokynů odevzdávejte do "odevzdávárny". Použijte klíč ze zadání projektu.

Konzultace: nebo na cvičení s vaším cvičícím.

Projekt č. 2

Projekt dim2017_projekt02.pdf vypracovaný podle pokynů odevzdávejte do "odevzdávárny" Použijte klíč ze zadání projektu..

Konzultace: nebo na cvičení s vaším cvičícím.

Projekt č. 3

Projekt dim2017_projekt03.pdf vypracovaný podle pokynů odevzdávejte do "odevzdávárny". Použijte klíč ze zadání projektu.

Konzultace: nebo na cvičení s vaším cvičícím.

Projekt č. 4

Projekt dim2017_projekt04.pdf vypracovaný podle pokynů odevzdávejte do "odevzdávárny". Použijte klíč ze zadání projektu.

Konzultace: nebo na cvičení s vaším cvičícím.

Projekt č. 5

Projekt dim2017_projekt05.pdf vypracovaný podle pokynů odevzdávejte do "odevzdávárny". Použijte klíč ze zadání projektu.

Konzultace: nebo na cvičení s vaším cvičícím.

Projekt č. 6

Projekt dim2017_projekt06.pdf vypracovaný podle pokynů odevzdávejte do "odevzdávárny". Použijte klíč ze zadání projektu.

Konzultace: nebo na cvičení s vaším cvičícím.

Projekt č. 7

Projekt dim2017_projekt07.pdf vypracovaný podle pokynů odevzdávejte do "odevzdávárny". Použijte klíč ze zadání projektu.

Konzultace: nebo na cvičení s vaším cvičícím.

Projekt č. 8

Projekt dim2017_projekt08.pdf vypracovaný podle pokynů odevzdávejte do "odevzdávárny". Použijte klíč ze zadání projektu.

Konzultace: nebo na cvičení s vaším cvičícím.

 

Projekty pro ty, kteří se chtějí něco naučit

Pokud se rozhodnete vypracovat následující projekt, odevzdáte jej místo přiděleného základního projektu. Pozor, změnu projektu je nutno nejprve komunikovat na adrese .

Projekt č. 9

Projekt dim2017_projekt09.pdf vypracovaný podle pokynů odevzdávejte do "odevzdávárny". Použijte klíč ze zadání projektu. Informujte opravujícího na adrese .

 

English project

For students studying in English.

Project #2

Submit your project dim2017_projekt02_en.pdf to .

Project #4

Submit your project dim2017_projekt04_en.pdf to .

Project #6

Submit your project dim2017_projekt06_en.pdf to .

Bonus project

Project #9

Submit your project dim2017_projekt09_en.pdf to .

 

Mnoho zdaru při řešení samostatného projektu!

 

Poznámka

Pokud najdete v textu zadání chybu, dejte mi, prosím, vědět. Pokusím se chyby co nejdříve opravit.

Toto není stránka aktuálního akademického roku.

Zpět na stránku předmětu Diskrétní matematika.


email
kancelář EA536, tel. 597 325 972
Upraveno: 11.09.2018