Homepage
Curriculum vitae
Publikace
Výuka
Kontakt
   

Projekty z Diskrétní matematiky ZS 2014/2015

Toto není stránka aktuálního akademického roku.

Každý student musí napsat projekt z předmětu Diskrétní matematika sám, žádná spolupráce na textu projektu není dovolena. Je pouze povoleno diskutovat o zadání projektu se spolužáky a položit otázky na cvičeních.

Bodování
Za projekt je možno získat až 10 bodů. V každém projektu je cca pět příkladů. Každý lehčí příklad se hodnotí 0/1 (NE/ANO) a každý těžší příklad 0/1/2 bodů (NE/TÉMĚŘ SPRÁVNĚ/ANO). Studenti, kteří se rozhodnou vypracovat některý projekt varianty "Pro ty, kteří se chtějí něco naučit", mohou v případě mimořádně kvalitního řešení příkladu získat až 15 bodů za projekt.

O formátu odevzdaných projektů
Projekt bude vypracovaný na počítači ve formátu PDF. Součástí každého projektu je titulní list, na kterém uvedete jméno studenta, osobního číslo, číslo projektu, rok a tabulku pro bodování příkladů. Text bude psán na počítači v rozsahu asi 2 až 5 stran A4.

Projekt odevzdáváte prostřednictvím tzv. "odevzdávárny". Nejprve vyplníte klíč (je uveden nahoře v zadání projektu) a stisknete tlačítko "Použít klíč". Potom vyplníte své jméno a osobní číslo (ve formátu Jan Novák NOV0001) a nahrajete soubor s řešením projektu tlačítkem vložit. Systém automaticky provede kontrolu na plagiáty. Pokud máte na serveru odevzdej.cz založený účet, budete o výsledku kontroly informováni.

Projekt může být přijat pouze když splňuje formální náležitosti. Přijetí projektu je nutnou podmínku pro získání zápočtu.

Struktura základního projektu
Vypracovaný projekt bude, kromě titulního listu, obsahovat vzorové řešení všech zadaných příkladů. V případě, že se rozhodnete některý příklad neřešit, je nutno do vypracování napsat například "Příklady 1.2 a 2.2 jsem se rozhodl(a) neřešit".

Struktura projektu "Pro ty, kteří se chtějí něco naučit"
Vypracovaný projekt bude mít titulní list a formu odborného článku: nadpis, jméno autora, abstrakt a přehledné členění na sekce, případně odkazy na literaturu. Abstrakt je odstavec shrnující o čem projekt je a co je hlavním přínosem vaší práce. Zahrnuje i podstatu (nikoliv opis) zadání. Zadání projektu nekopírujte do výsledného textu, ale vlastními slovy v úvodu popište co jste řešili.

Termín odevzdání
Termín odevzdání je v pondělí 8.12.2014 ve 23:59.
Číslo zadání bude studentům přiděleno na cvičení. Můžete se podívat na vzorový projekt ve formátu pdf: dim_vzorovy_projekt.pdf.

 

Zadání projektů

Projekt č. 1

Projekt dim2014_projekt01.pdf vypracovaný podle pokynů odevzdávejte do "odevzdávárny". Použijte klíč ze zadání projektu.

Konzultace: nebo na cvičení s vaším cvičícím.

Projekt č. 2

Projekt dim2014_projekt02.pdf vypracovaný podle pokynů odevzdávejte do "odevzdávárny" Použijte klíč ze zadání projektu..

Konzultace: nebo na cvičení s vaším cvičícím.

Projekt č. 3

Projekt dim2014_projekt03.pdf vypracovaný podle pokynů odevzdávejte do "odevzdávárny". Použijte klíč ze zadání projektu.

Konzultace: nebo na cvičení s vaším cvičícím.

Projekt č. 4

Projekt dim2014_projekt04.pdf vypracovaný podle pokynů odevzdávejte do "odevzdávárny". Použijte klíč ze zadání projektu.

Konzultace: nebo na cvičení s vaším cvičícím.

Projekt č. 5

Projekt dim2014_projekt05.pdf vypracovaný podle pokynů odevzdávejte do "odevzdávárny". Použijte klíč ze zadání projektu.

Konzultace: nebo na cvičení s vaším cvičícím.

Projekt č. 6

Projekt dim2014_projekt06.pdf vypracovaný podle pokynů odevzdávejte do "odevzdávárny". Použijte klíč ze zadání projektu.

Konzultace: nebo na cvičení s vaším cvičícím.

Projekt č. 7

Projekt dim2014_projekt07.pdf vypracovaný podle pokynů odevzdávejte do "odevzdávárny". Použijte klíč ze zadání projektu.

Konzultace: nebo na cvičení s vaším cvičícím.

Projekt č. 8

Projekt dim2014_projekt08.pdf vypracovaný podle pokynů odevzdávejte do "odevzdávárny". Použijte klíč ze zadání projektu.

Konzultace: nebo na cvičení s vaším cvičícím.

Projekt č. 9

Projekt dim2014_projekt09.pdf vypracovaný podle pokynů odevzdávejte do "odevzdávárny". Použijte klíč ze zadání projektu.

Konzultace: nebo na cvičení s vaším cvičícím.

Projekt č. 10

Projekt dim2014_projekt10.pdf vypracovaný podle pokynů odevzdávejte do "odevzdávárny". Použijte klíč ze zadání projektu.

Konzultace: nebo na cvičení s vaším cvičícím.

 

Projekty pro ty, kteří se chtějí něco naučit

Pokud se rozhodnete vypracovat následující projekt, odevzdáte jej místo přiděleného základního projektu. Pozor, změnu projektu je nutno nejprve komunikovat na adrese .

Projekt č. 11

Projekt dim2014_projekt11.pdf vypracovaný podle pokynů odevzdávejte do "odevzdávárny". Použijte klíč ze zadání projektu. Informujte opravujícího na adrese .

 

Náhradní projekty

Někteří studenti po dohodě s opravujícím vypracují náhradní projekt. Toto je vždy konzultováno mezi opravujícím a studentem před vypracováním projektu.

Projekt č. 12

Projekt dim2014_projekt12.pdf vypracovaný podle pokynů odevzdávejte opravujícímu.

 

English project

For students studying in English.

Project #1

Submit your project dim2014_projekt01_en.pdf to .

Project #2

Submit your project dim2014_projekt02_en.pdf to .

Project #3

Submit your project dim2014_projekt03_en.pdf to .

Project #4

Submit your project dim2014_projekt04_en.pdf to .

Project #5

Submit your project dim2014_projekt05_en.pdf to .

Bonus project

Project #11

Submit your project dim2014_projekt11_en.pdf to .

 

 

Mnoho zdaru při řešení samostatného projektu!

 

Poznámka

Pokud najdete v textu zadání chybu, dejte mi, prosím, vědět. Pokusím se chyby co nejdříve opravit.

Toto není stránka aktuálního akademického roku.

Zpět na stránku předmětu Diskrétní matematika.


email
kancelář EA536, tel. 597 325 972
Upraveno: 13.08.2015