Homepage
Curriculum vitae
Publikace
Výuka
Kontakt
   

Diskrétní matematika ZS 2010/2011

Toto není stránka aktuálního akademického roku.

Příklady na cvičení

K dispozici je přehled příkladů počítaných na cvičení: dim_cviceni.pdf
Tento soubor je průběžně aktualizován. Dopuručený prohlížeč je ghostview nebo evince.

 

Zápočtové písemky (20 bodů)

Každý týden v semestru (s výjimkou prvního týdne) se na cvičení bude psát krátká zápočtová písemka (10-11 písemek). K vyřešení bude zhruba 2-10 minut, podle obtížnosti příkladu. Alespoň týden předem na této stránce k dispozici zadání příkladů.
Během písemek není možno používat literaturu, ani zápisky. Za každou písemku můžete získat 0/1/2 body - rozuměj NE/TÉMĚŘ SPRÁVNĚ/ZCELA SPRÁVNĚ. Při  absenci se písemka hodnotí 0 body.

Celkový počet bodů za semestrální písemky získáme na konci semestru tak, že každému se vezmou body osmi nejlepších písemek a jejich součet se vynásobí koeficientem 1,25.

Témata písemek jsou shrnuta v tabulce.

ZadáníTéma zápočtové písemkySoubor s příklady
3. týden posloupnosti, jejich součty a součiny, množiny a množinové operace - kartézský součin, potenční množiny a množinové systémy dim_zapoctova_pisemka01.pdf
4. týden permutace, kombinace a variace především bez opakování dim_zapoctova_pisemka02.pdf
5. týden výběry s opakováním dim_zapoctova_pisemka03.pdf
6. týden pravděpodobnostní prostor, funkce pravděpodobnosti, nezávislé jevy, náhodná veličina a střední hodnota dim_zapoctova_pisemka04.pdf
7. týden důkazové techniky, užití matematické indukce dim_zapoctova_pisemka05.pdf
8. týden relace a zobrazení, vlastnosti relací a vlastnosti zobrazení dim_zapoctova_pisemka06.pdf
9. týden princip inkluze a exkluze, stupňová posloupnost grafu, podgrafy
Poznámka: Téma 5. kapitoly "Algoritmizace diskrétních struktur" se nebude probírat na cvičení a nebude na zápočtové písemce.
dim_zapoctova_pisemka07.pdf
10. týden podgrafy a indukované podgrafy, isomorfismus grafů, nezávislá množina vrcholů dim_zapoctova_pisemka08.pdf
11. týden souvislost grafu, metrika v grafu dim_zapoctova_pisemka09.pdf
12. týden Dijkstrův algoritmus, kostra grafu, stupně souvislosti, stromy, kódování a isomorfismus stromů dim_zapoctova_pisemka10.pdf
Toto není stránka aktuálního akademického roku.

Zpět na stránku předmětu Diskrétní matematika.


email
kancelář EA536, tel. 597 325 972
Upraveno: 29.12.2011