Homepage
Curriculum vitae
Publikace
Výuka
Kontakt
   

Algebra     LS 2017/2018

Předmět: 470-2204/01: Algebra   (ALG)
Garant: RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D.
Rozsah: 4 kredity (2/2/0/0/0)
Akademický rok: 2017/2018

Osnova předmětu je v systému Edison.

Zápočet a zkouška

Pro získání zápočtu je nutno získat alespoň 15 bodů z 30 na závěrečné testu.

Pro úspěšné absolvování zkoušky pak potřebujete získat alespoň 35 bodů ze 70.

Průběh semestru

Při výuce algebry (přednášek i cvičení) se budeme střídat s doktorem Pavlem Jahodou (a jeho stránka věnovaná předmětu Algebra).

Rozdělení přednášek a cvičení

Rozdělení přednášek (zeleně označené hodiny vedu já, šedě označené vede kolega Pavel Jahoda):

 1. úvod do teorie grup: symetrie a dihedrální grupy
 2. algebraické struktury: grupa, definice, základní vlastnosti
 3. podgrupy, vlastnosti, příklady
 4. normální podgrupy a Lagrangeova věta
 5. faktorové grupy
 6. homomorfismy grup, definice, příklady, význam
 7. izomorfismy: motivace, vlastnosti, Cayleyho věta
 8. cyklické grupy, klasifikace
 9. grupa permutací, definice, cykly, vlastnosti a využití
 10. okruhy a podokruhy: definice, konečné i nekonečné příklady, aplikace
 11. obory integrity a tělesa: definice, vlastnosti
 12. ideály, faktorové okruhy: definice, vlastnosti
 13. homomorfismy okruhů, okruhy polynomů
 14. zápočtový test, opakování

Rozdělení cvičení:

 1. příklady dihedrálních grup, geometrický význam, příklady
 2. příklady grup, ověření vlastností grupy
 3. podgrupy, příklady, konstrukce a ověření
 4. rozklady podle podgrup
 5. příklady faktorgrup, konstrukce a ověření vlastností
 6. homomorfismy grup, definice, příklady
 7. izomorfismy, ověření vlastností, příklady a protipříklady
 8. cyklické grupy, příklady, vlastnosti, ověření
 9. grupa permutací, práce s cykly, řešení praktických příkladů
 10. okruhy a podokruhy: příklady, ověření vlastností
 11. obory integrity a tělesa: konstrukce konečných těles, příklady
 12. ideály, faktorové okruhy: příklady, ověření vlastností
 13. homomorfismy okruhů, okruhy polynomů
 14. opakování před zkouškou

Literatura

 • J. Gallian: Contemporary Abstract Algebra, Cengage Learning; 8 edition (2012), ISBN13 978-1133599708.
 • G. Birkhoff, S. Mac Lane: Algebra, Alfa, Bratislava (1974).

Je možné používat i jiné úvodní knihy a skripta, ovšem pozor: některé detaily se mohou lišit! (zejména definice pojmů) a u zkoušky platí to, co bylo probráno na přednášce.

 

Konzultační hodiny

Zastihnete mne nejlépe během konzultačních hodin. Během letního semestru 2017/2018 jsou stanoveny následující konzultační hodiny

DenČasMístnost
Středa12:00-13:30EA536*
*Jestliže přijde více studentů (>5), konzultace budou na EA553.

Po předchozí domluvě jsou konzultace možné i v jinou dobu.


email
kancelář EA536, tel. 597 325 972
Upraveno: 08.02.2018