Základní logické obvody

                       Základní logické obvody jsou AND, NAND, OR, NOR. Různými kombinacemi těchto

                                obvodů můžeme získat jakýkoliv logický obvod v dvouhodnotové logice.

 

             - soubory ke stažení

 

           AND :

                    Schématická značka:

                   

                    A, B – vstupy

                    Y     - výstup

        Funkce : 

Logický součin. Aby se na výstupu nastavila logická 1 musí být

            logická 1 i na všech výstupech.

                                   

 

                            Zapojení :

                               

                                                                    hradlo AND

 

                    

                                                                4 hradla AND v integrovaném obvodě

                                                                                      MH 7408

 

                                                                    

                    vnitřní zapojení hradla AND

                    metodou Diode Logic (DL)

 


                NAND :

                          Schématická značka:

                           

A, B – vstupy

Y     - výstup

                                        Funkce :

            Negovaný logický součin. Logická 0 je na výstupech pouze

            když je na všech jeho vstupech logická 1.

                                                   

                                    Zapojení :

                                   

                                                                           hradlo NAND

 

 

                           

4 hradla NAND v integrovaném obvodě

                      MH 7400

 

                                               

                  vnitřní zapojení hradla NAND

            pomoci TTL- tranzistor tranzistor logika  

 


                    OR :

                                Schématická značka:

                                                  

A, B – vstupy

Y     - výstup

Funkce :

            Logický součet. Stačí jedna (nebo více)  logická 1 na vstupech, aby

            se logická 1 nastavila na výstupu.

                                                                       

 

                                                    Zapojení :

                                                           

                                                                                                    hradlo OR

 

 

                                                 

4 hradla OR v integrovaném obvodě

                      MH 7432

 

                                                                         

                      vnitřní zapojení hradla OR

                        technikou Diode Logic (DL)

 


 

                    NOR :

                                Schématická značka:

                                           

A, B – vstupy

Y     - výstup

                                               Funkce :

            Negovaný logický součet. Aby se na výstupu nastavila logická 1 musí být

            logická 0 na všech výstupech.

                                                           

 

Zapojení :

                                   

                                                                                    hradlo OR

 

 

                                         

4 hradla NOR v integrovaném obvodě

                      MH 7402

 

 

                                                   

                      vnitřní zapojení hradla AND

                        metodou Diode Tranzistor Logic (DTL)

 


 

                XOR (XNOR):

                            Schématická značka:

 

XOR                                                                       XNOR

                                          

A, B – vstupy

Y     - výstup

      

Funkce:

            XOR - Výhradní součet- nonekvivalence (neshoda). Logická 1 je na

            výstupu, když jsou na vstupech různé logické hodnoty.

            XNOR – Negovaný XOR.

                        XOR                                                                      XNOR

                                          

 

                                    Zapojení :

                                                       

                                                                                            hradlo XOR

 

 

                                       

4 hradla XOR v integrovaném obvodě

                      MH 4030

 

                       zapojení hradla XOR (XNOR) je řešeno kombinací

                       hradel AND, NAND, OR, NOR

 


 

Závěr :

Na vstupy hradla Nand a NOR můžeme připojit i jeden vstupní signál (všechny vstupy

musí být zapojeny), získáme tak invertor - když je na vstupu log.1, na výstupu bude

log.0.

Výše uvedené hradla mohou mít různá vnitřní zapojení a mají pak jiné vlastnosti jako

je napájecí napětí, spotřeba, odolnost proti rušení, rychlost odezvy, funkce se nemění.

Obvody TTL jsou tvořeny bipolárními tranzistory, napájecí napětí je okolo pěti voltů

Např.: MH7400 – min.= 4,75V   norm.=5V   max.=5,25V

Hradla mohou být tvořena i unipolárními tranzistory- obvody CMOS.

Jsou odolnější vůči rušení, menší, mají nižší spotřebu než TTL, ale vyšší

napájecí napětí a to od 3 do 15voltů a jsou pomalejší než TTL.