Environmentální statistika

Dr. Vladimír Homola, Ph.D.

Obsah

1. Úvod

2. Počet pravděpodobnosti

2.1. Základní pojmy počtu pravděpodobnosti

2.2. Náhodná veličina

3. Popisná a matematická statistika

4. Matematická statistika

4.1. Základní pojmy matematické statistiky

4.2. Nejběžnější statistické charakteristiky

5. Zpracování jednorozměrného statistického souboru

6. Zpracování dvourozměrného statistického souboru

6.1. Interpolace a extrapolace v rovině

6.2. Lineární regrese funkcí se dvěma parametry

7. Zpracování trojrozměrného statistického souboru

7.1. Interpolace a extrapolace v prostoru

7.2. Metody lokálních odhadů v prostoru

7.3. Krigování

7.4. Lineální regrese funkcí se třemi parametry

8. Semivariogramy