Speciální znaky v HTM souborech (HTML Entities)

Doc. Dr. Vladimír Homola, Ph.D.

Tento článek je výborným testem kvality prohlížečů. Zobrazte ho v různých verzích Windowsů a Officů v iEploreru, v Opeře, v Chromu, ve Firefoxu. Pak v různých verzích Androidů v jejich standardních prohlížečích a doinstalovaných dalších. Atd ... To by mělo uživatele nasměrovat na skutečně kvalitní prohlížeč.

Zvláště při psaní odborných textů je často zapotřebí vkládat do textu "webovských stránek" speciální symboly a znaky. Tyto symboly a znaky mohou být v HTM souboru uvedeny dvojím způsobem.

Především je to - v našich končinách asi obvyklejší - způsob využívající toho, že znak s nějakým číselným kódem jinak vypadá psaný "normálním" fontem a jinak nějakým "speciálním" fontem. Chceme-li např. zapsat δ, zapíšeme nejprve běžné písmeno d a tomu pak změníme font na Symbol: <font face="Symbol">d</font>. Má to však jednu nevýhodu: naše stránka je prohlížena na cizím počítači, který takový font musí "znát" - např. v "cizích" Windowsech musí být takový font nainstalován. Jak známo, celkem se lze spolehnout na to, že ve Windowsech na celém světě jsou nainstalovány fonty Arial, Times Roman, Courier, Symbol a Windings. V nich ale moc speciálních symbolů není. Existují sice konkrétní fonty - např. matematické, ekonomické apod., ale právě ty má nainstalováno jen málo běžných uživatelů. Navíc editace takového souboru s různými fonty mnohé editory enormně zpomaluje - srov. např. FrontPage 2000 už i jen s fontem Symbol.

Druhá možnost je univerzálnější. Nevyžaduje žádné zvláštní fonty a spočívá v zápisu jména symbolu ve tvaru např. &delta; (začíná znakem & a končí středníkem). V normách ISO a navazujících jsou popsány v sekci HTML Symbol Entities jako Entity names. Je však třeba tato jména znát a právě to je obsahem následujících tabulek.

V interpretech HTML firmy Microsoft a snad i v jiných existuje ještě třetí možnost - zapisuje se nikoliv jméno značky, ale její číselný kód ve tvaru např. &#948;. Pro úplnost jsou k většině pojmenovaných symbolů v tabulkách připojeny i tyto číselné kódy.

Pozn.: značek ve tvaru číselných kódů se v souborech HTM s výhodou využije např. pro vkládání řídících znaků. Tak např. vložení znaku tabelátoru zajistí &#09; odřádkování dvojice &#13;&#10; atd. Tak se třeba odřádkování použije nikoliv v textu těla dokumentu, ale v doprovodných informacích (záhlaví, xml a jiných).

V tabulkách je pod nadpisem "Chcete-li" uvedena skutečná textová značka ve sloupci "Textový název" a skutečná číselná značka ve sloupci "Číselný kód". Je to pro srovnání jejich interpretace, protože některé starší prohlížeče mohou zobrazovat korektně značku uvedenou v textové, ale nekorektně značku uvedenou v číselné podobě - nebo naopak. Ve sloupci U je pak uvedena červená hvězdička, jestliže tuto závadu opraví znaková sada Unicode (psáno v roce 2004; v roce 2016 už většina oprav byla do prohlížečů promítnuta).

Pozn: Tyto názvy značek lze do souboru HTM vložit buď přímo textovým editorem typu Notepad (Poznámkový blok), nebo příslušným nástrojem editoru určeného specielně k přípravě "webovských stránek". V editoru FrontPage 2003 je to např. v hlavním menu Úpravy položka Rychlý editor značek.

 

Řecká abeceda
Textový název Číselný kód
Chcete-li Uvložte Chcete-livložte
Α  &Alpha; Α&#913;
Β  &Beta; Β&#914;
Γ  &Gamma; Γ&#915;
Δ  &Delta; Δ&#916;
Ε  &Epsilon; Ε&#917;
Ζ  &Zeta; Ζ&#918;
Η  &Eta; Η&#919;
Θ  &Theta; Θ&#920;
Ι  &Iota; Ι&#921;
Κ  &Kappa; Κ&#922;
Λ  &Lambda; Λ&#923;
Μ  &Mu; Μ&#924;
Ν  &Nu; Ν&#925;
Ξ  &Xi; Ξ&#926;
Ο  &Omicron; Ο&#927;
Π  &Pi; Π&#928;
Ρ  &Rho; Ρ&#929;
Σ  &Sigma; Σ&#931;
Τ  &Tau; Τ&#932;
Υ  &Upsilon; Υ&#933;
Φ  &Phi; Φ&#934;
Χ  &Chi; Χ&#935;
Ψ  &Psi; Ψ&#936;
Ω  &Omega; Ω&#937;
α  &alpha; α&#945;
β  &beta; β&#946;
γ  &gamma; γ&#947;
δ  &delta; δ&#948;
ε  &epsilon; ε&#949;
ζ  &zeta; ζ&#950;
η  &eta; η&#951;
θ  &theta; θ&#952;
ι  &iota; ι&#953;
κ  &kappa; κ&#954;
λ  &lambda; λ&#955;
μ  &mu; μ&#956;
ν  &nu; ν&#957;
ξ  &xi; ξ&#958;
ο  &omicron; ο&#959;
π  &pi; π&#960;
ρ  &rho; ρ&#961;
ς  &sigmaf; ς&#962;
σ  &sigma; σ&#963;
τ  &tau; τ&#964;
υ  &upsilon; υ&#965;
φ  &phi; φ&#966;
χ  &chi; χ&#967;
ψ  &psi; ψ&#968;
ω  &omega; ω&#969;
ϑ * &thetasym; ϑ&#977;
ϒ * &upsih; ϒ&#978;
ϖ * &piv; ϖ&#982;

 
Oddělovací znaménka
Textový název Číselný kód
Chcete-li Uvložte Chcete-livložte
  &bull; &#8226;
  &hellip; &#8230;
  &prime; &#8242;
  &Prime; &#8243;
  &oline; &#8254;
  &frasl; &#8260;
  &mdash;   
  &ndash;   

 
Různé symboly
Textový název Číselný kód
Chcete-li Uvložte Chcete-livložte
©  &copy;   
  &dagger;   
  &Dagger;   
¿  &iquest;   
®  &reg;   
ß  &szlig;   
  &spades; &#9824;
  &clubs; &#9827;
  &hearts; &#9829;
  &diams; &#9830;

 
Rozšíření Latin1
Textový název Číselný kód
Chcete-li vložte Chcete-livložte
ƒ&fnof; ƒ&#402;

 
Symboly podobné písmenům
Kromě TM vše Unicode
Textový název Číselný kód
Chcete-li Uvložte Chcete-livložte
* &weierp; &#8472;
* &image; &#8465;
* &real; &#8476;
  &trade; &#8482;
* &alefsym; &#8501;
Matematické symboly
Textový název Číselný kód
Chcete-li Uvložte Chcete-livložte
* &forall; &#8704;
  &part; &#8706;
* &exist; &#8707;
* &empty; &#8709;
* &nabla; &#8711;
* &isin; &#8712;
* &notin; &#8713;
* &ni; &#8715;
  &prod; &#8719;
  &sum; &#8721;
  &minus; &#8722;
* &lowast; &#8727;
  &radic; &#8730;
* &prop; &#8733;
  &infin; &#8734;
* &ang; &#8736;
* &and; &#8743;
* &or; &#8744;
  &cap; &#8745;
* &cup; &#8746;
  &int; &#8747;
* &there4; &#8756;
* &sim; &#8764;
* &cong; &#8773;
  &asymp; &#8776;
  &ne; &#8800;
  &equiv; &#8801;
  &le; &#8804;
  &ge; &#8805;
* &sub; &#8834;
* &sup; &#8835;
* &nsub; &#8836;
* &sube; &#8838;
* &supe; &#8839;
* &oplus; &#8853;
* &otimes; &#8855;
* &perp; &#8869;
* &sdot; &#8901;
·   &middot;    
°   &deg;    
¼   &frac14;    
½   &frac12;    
¾   &frac34;    
¬   &not;    
ª   &ordf;    
º   &ordm;    
  &permil;    
±   &plusmn;    
¹   &sup1;    
²   &sup2;    
³   &sup3;    

 
Technické symboly
Textový název Číselný kód
Chcete-li Uvložte Chcete-livložte
* &lceil; &#8968;
* &rceil; &#8969;
* &lfloor; &#8970;
* &rfloor; &#8971;
* &lang; &#9001;
* &rang; &#9002;
  &loz; &#9674;


 
Šipky
Textový název Číselný kód
Chcete-li Uvložte Chcete-livložte
  &larr; &#8592;
  &uarr; &#8593;
  &rarr; &#8594;
  &darr; &#8595;
  &harr; &#8596;
* &crarr; &#8629;
* &lArr; &#8656;
* &uArr; &#8657;
* &rArr; &#8658;
* &dArr; &#8659;
* &hArr; &#8660;


 
Znaky měn
Textový název Číselný kód
Chcete-li U vložte Chcete-li vložte
¢  &cent; ¢&#162;
  &euro;   
£  &pound; £&#163;
¥  &yen; ¥&#165;
   

 

Azbuka
Chcete-li vložte:
Ѐ&#1024
Ё&#1025
Ђ&#1026
Ѓ&#1027
Є&#1028
Ѕ&#1029
І&#1030
Ї&#1031
Ј&#1032
Љ&#1033
Њ&#1034
Ћ&#1035
Ќ&#1036
Ѝ&#1037
Ў&#1038
Џ&#1039
А&#1040
Б&#1041
В&#1042
Г&#1043
Д&#1044
Е&#1045
Ж&#1046
З&#1047
И&#1048
Й&#1049
К&#1050
Л&#1051
М&#1052
Н&#1053
О&#1054
П&#1055
Р&#1056
С&#1057
Т&#1058
У&#1059
Ф&#1060
Х&#1061
Ц&#1062
Ч&#1063
Ш&#1064
Щ&#1065
Ъ&#1066
Ы&#1067
Ь&#1068
Э&#1069
Ю&#1070
Я&#1071
а&#1072
б&#1073
в&#1074
г&#1075
д&#1076
е&#1077
ж&#1078
з&#1079
и&#1080
й&#1081
к&#1082
л&#1083
м&#1084
н&#1085
о&#1086
п&#1087
р&#1088
с&#1089
т&#1090
у&#1091
ф&#1092
х&#1093
ц&#1094
ч&#1095
ш&#1096
щ&#1097
ъ&#1098
ы&#1099
ь&#1100
э&#1101
ю&#1102
я&#1103
ѐ&#1104
ё&#1105
ђ&#1106
ѓ&#1107
є&#1108
ѕ&#1109
і&#1110
ї&#1111
ј&#1112
љ&#1113
њ&#1114
ћ&#1115
ќ&#1116
ѝ&#1117
ў&#1118
џ&#1119
Ѡ&#1120
ѡ&#1121
Ѣ&#1122
ѣ&#1123
Ѥ&#1124
ѥ&#1125
Ѧ&#1126
ѧ&#1127
Ѩ&#1128
ѩ&#1129
Ѫ&#1130
ѫ&#1131
Ѭ&#1132
ѭ&#1133
Ѯ&#1134
ѯ&#1135
Ѱ&#1136
ѱ&#1137
Ѳ&#1138
ѳ&#1139
Ѵ&#1140
ѵ&#1141
Ѷ&#1142
ѷ&#1143
Ѹ&#1144
ѹ&#1145
Ѻ&#1146
ѻ&#1147
Ѽ&#1148
ѽ&#1149
Ѿ&#1150
ѿ&#1151
Ҁ&#1152
ҁ&#1153
҂&#1154
҃&#1155
҄&#1156
҅&#1157
҆&#1158
҇&#1159
҈&#1160
҉&#1161
Ҋ&#1162
ҋ&#1163
Ҍ&#1164
ҍ&#1165
Ҏ&#1166
ҏ&#1167
Ґ&#1168
ґ&#1169
Ғ&#1170
ғ&#1171
Ҕ&#1172
ҕ&#1173
Җ&#1174
җ&#1175
Ҙ&#1176
ҙ&#1177
Қ&#1178
қ&#1179
Ҝ&#1180
ҝ&#1181
Ҟ&#1182
ҟ&#1183
Ҡ&#1184
ҡ&#1185
Ң&#1186
ң&#1187
Ҥ&#1188
ҥ&#1189
Ҧ&#1190
ҧ&#1191
Ҩ&#1192
ҩ&#1193
Ҫ&#1194
ҫ&#1195
Ҭ&#1196
ҭ&#1197
Ү&#1198
ү&#1199
Ұ&#1200
ұ&#1201
Ҳ&#1202
ҳ&#1203
Ҵ&#1204
ҵ&#1205
Ҷ&#1206
ҷ&#1207
Ҹ&#1208
ҹ&#1209
Һ&#1210
һ&#1211
Ҽ&#1212
ҽ&#1213
Ҿ&#1214
ҿ&#1215
Ӏ&#1216
Ӂ&#1217
ӂ&#1218
Ӄ&#1219
ӄ&#1220
Ӆ&#1221
ӆ&#1222
Ӈ&#1223
ӈ&#1224
Ӊ&#1225
ӊ&#1226
Ӌ&#1227
ӌ&#1228
Ӎ&#1229
ӎ&#1230
ӏ&#1231
Ӑ&#1232
ӑ&#1233
Ӓ&#1234
ӓ&#1235
Ӕ&#1236
ӕ&#1237
Ӗ&#1238
ӗ&#1239
Ә&#1240
ә&#1241
Ӛ&#1242
ӛ&#1243
Ӝ&#1244
ӝ&#1245
Ӟ&#1246
ӟ&#1247
Ӡ&#1248
ӡ&#1249
Ӣ&#1250
ӣ&#1251
Ӥ&#1252
ӥ&#1253
Ӧ&#1254
ӧ&#1255
Ө&#1256
ө&#1257
Ӫ&#1258
ӫ&#1259
Ӭ&#1260
ӭ&#1261
Ӯ&#1262
ӯ&#1263
Ӱ&#1264
ӱ&#1265
Ӳ&#1266
ӳ&#1267
Ӵ&#1268
ӵ&#1269
Ӷ&#1270
ӷ&#1271
Ӹ&#1272
ӹ&#1273
Ӻ&#1274
ӻ&#1275
Ӽ&#1276
ӽ&#1277
Ӿ&#1278
ӿ&#1279

 

 

 

 

Při definici a pozdějších aktualizacích kódu Unicode byla zohledněna i možnost "dvojznaků", především pro druhé znaky v podobném významu jako diakritická znaménka. Citelně chyběla možnost napsat např. x s vlnovkou, P s hořejším vodorovným pruhem apod. Bylo to vyřešeno následovně (za pozornost stojí několik symbolů spojujících dva znaky):

 

Combining Diacritical Marks
Chcete-li vložte
x&#768;
x&#769;
x&#770;
x&#771;
x&#772;
x&#773;
x&#774;
x&#775;
x&#776;
x&#777;
x&#778;
x&#779;
x&#780;
x&#781;
x&#782;
x&#783;
x&#784;
x&#785;
x&#786;
x&#787;
x&#788;
x&#789;
x&#790;
x&#791;
x&#792;
x&#793;
x&#794;
x&#795;
x&#796;
x&#797;
x&#798;
x&#799;
x&#800;
x&#801;
x&#802;
x&#803;
x&#804;
x&#805;
x&#806;
x&#807;
x&#808;
x&#809;
x&#810;
x&#811;
x&#812;
x&#813;
x&#814;
x&#815;
x&#816;
x&#817;
x&#818;
x&#819;
x&#820;
x&#821;
x&#822;
x&#823;
x&#824;
x&#825;
x&#826;
x&#827;
x&#828;
x&#829;
x&#830;
x̿x&#831;
x&#832;
x&#833;
x&#834;
x&#835;
x&#836;
x&#837;
x&#838;
x&#839;
x&#840;
x&#841;
x&#842;
x&#843;
x&#844;
x&#845;
x&#846;
x&#847;
x&#848;
x&#849;
x&#850;
x&#851;
x&#852;
x&#853;
x&#854;
x&#855;
x&#856;
x&#857;
x&#858;
x&#859;
x͜zx&#860;z
x͝zx&#861;z
x͞zx&#862;z
x͟zx&#863;z
x͠zx&#864;z
x͡zx&#865;z
x͢zx&#866;z
x&#867;
x&#868;
x&#869;
x&#870;
x&#871;
x&#872;
x&#873;
x&#874;
x&#875;
x&#876;
x&#877;
x&#878;
x&#879;

 

 

 

 

 

 

 

Rev. 11 / 2016