Barvy v HTM souborech

Doc. Dr. Vladimír Homola, Ph.D.

Barvy mohou být v HTM souboru určeny dvojím způsobem: jménem barvy nebo číselně. Použití je v obou případech stejné - barva se uvede jako textová hodnota příslušného parametru. Např. zelená barva pozadí stránky se určí parametrem v tagu body takto:

<body bgcolor="green">

nebo se stejným výsledkem

<body bgcolor="#008000">

nebo rovněž se stejným výsledkem

<body bgcolor="RGB(0,128,0)">

Jméno barvy je vždy anglické a je možno volit jen z nabídky 140 jmen barev (viz Tabulka 1). Jména uvedená v tabulce jsou však korektně interpretována jen prohlížečem firmy Microsoft®, u prohlížečů jiných firem (např. Chrome®, NetScape®) to není zaručeno.

Pomocí čísla barvy je možno určit kteroukoliv z 16 milionů barev a na rozdíl od jmen barev jsou barvy určené číselně stejně interpretovány ve všech prohlížečích. Mírným problémem je fakt, že se používají vždy dvouciferná čísla a vždy v šestnáctkové (hexadecimální) soustavě. Dvouciferné hexadecimální číslo nabývá hodnot od nuly (00)16 do dvěstě padesáti pěti (FF)16. Číselný kód barvy se vytvoří jako kombinace intenzit jednotlivých barevných elementů RGB - třeba monitoru (RGB - Red Green Blue = Červená Zelená Modrá - v tomto pořadí) tak, že za znak # se zapíše dvouciferná šestnáctková intenzita červeného elementu, pak dvouciferná šestnáctková intenzita zeleného elementu a nakonec dvouciferná šestnáctková intenzita modrého elementu. Subtraktivním složením barev všech tří elementů je dána výsledná barva celého bodu.

Např. shora uvedená zelená barva #008000 má červený element s intenzitou 00 (tedy červená v tomto bodě "nesvítí"), zelený element s intenzitou 80 (12810, zelená tedy "svítí" s poloviční intenzitou) a modrý element s intenzitou 00 (tedy modrá v tomto bodě také "nesvítí").
 

Tabulka 1: Jména barev a jejich číselné hodnoty

 
aliceblue
(#F0F8FF)
antiquewhite
(#FAEBD7)
aqua
(#00FFFF)
aquamarine
(#7FFFD4)
azure
(#F0FFFF)
beige
(#F5F5DC)
bisque
(#FFE4C4)
black
(#000000)
blanchedalmond
(#FFEBCD)
blue
(#0000FF)
blueviolet
(#8A2BE2)
brown
(#A52A2A)
burlywood
(#DEB887)
cadetblue
(#5F9EA0)
chartreuse
(#7FFF00)
chocolate
(#D2691E)
coral
(#FF7F50)
cornflower
(#6495ED)
cornsilk
(#FFF8DC)
crimson
(#DC143C)
cyan
(#00FFFF)
darkblue
(#00008B)
darkcyan
(#008B8B)
darkgoldenrod
(#B8860B)
darkgray
(#A9A9A9)
darkgreen
(#006400)
darkkhaki
(#BDB76B)
darkmagenta
(#8B008B)
darkolivegreen
(#556B2F)
darkorange
(#FF8C00)
darkorchid
(#9932CC)
darkred
(#8B0000)
darksalmon
(#E9967A)
darkseagreen
(#8FBC8B)
darkslateblue
(#483D8B)
darkslategray
(#2F4F4F)
darkturquoise
(#00CED1)
darkviolet
(#9400D3)
deeppink
(#FF1493)
deepskyblue
(#00BFFF)
dimgray
(#696969)
dodgerblue
(#1E90FF)
firebrick
(#B22222)
floralwhite
(#FFFAF0)
forestgreen
(#228B22)
fuchsia
(#FF00FF)
gainsboro
(#DCDCDC)
ghostwhite
(#F8F8FF)
gold
(#FFD700)
goldenrod
(#DAA520)
gray
(#808080)
green
(#008000)
greenyellow
(#ADFF2F)
honeydew
(#F0FFF0)
hotpink
(#FF69B4)
indianred
(#CD5C5C)
indigo
(#4B0082)
ivory
(#FFFFF0)
khaki
(#F0E68C)
lavender
(#E6E6FA)
lavenderblush
(#FFF0F5)
lawngreen
(#7CFC00)
lemonchiffon
(#FFFACD)
lightblue
(#ADD8E6)
lightcoral
(#F08080)
lightcyan
(#E0FFFF)
lightgoldenrodyellow
(#FAFAD2)
lightgreen
(#90EE90)
lightgray
(#D3D3D3)
lightpink
(#FFB6C1)
lightsalmon
(#FFA07A)
lightseagreen
(#20B2AA)
lightskyblue
(#87CEFA)
lightslategray
(#778899)
lightsteelblue
(#B0C4DE)
lightyellow
(#FFFFE0)
lime
(#00FF00)
limegreen
(#32CD32)
linen
(#FAF0E6)
magenta
(#FF00FF)
maroon
(#800000)
mediumaquamarine
(#66CDAA)
mediumblue
(#0000CD)
mediumorchid
(#BA55D3)
mediumpurple
(#9370DB)
mediumseagreen
(#3CB371)
mediumslateblue
(#7B68EE)
mediumspringgreen
(#00FA9A)
mediumturquoise
(#48D1CC)
mediumvioletred
(#C71585)
midnightblue
(#191970)
mintcream
(#F5FFFA)
mistyrose
(#FFE4E1)
moccasin
(#FFE4B5)
navajowhite
(#FFDEAD)
navy
(#000080)
oldlace
(#FDF5E6)
olive
(#808000)
olivedrab
(#6B8E23)
orange
(#FFA500)
orangered
(#FF4500)
orchid
(#DA70D6)
palegoldenrod
(#EEE8AA)
palegreen
(#98FB98)
paleturquoise
(#AFEEEE)
palevioletred
(#DB7093)
papayawhip
(#FFEFD5)
peachpuff
(#FFDAB9)
peru
(#CD853F)
pink
(#FFC0CB)
plum
(#DDA0DD)
powderblue
(#B0E0E6)
purple
(#800080)
red
(#FF0000)
rosybrown
(#BC8F8F)
royalblue
(#4169E1)
saddlebrown
(#8B4513)
salmon
(#FA8072)
sandybrown
(#F4A460)
seagreen
(#2E8B57)
seashell
(#FFF5EE)
sienna
(#A0522D)
silver
(#C0C0C0)
skyblue
(#87CEEB)
slateblue
(#6A5ACD)
slategray
(#708090)
snow
(#FFFAFA)
springgreen
(#00FF7F)
steelblue
(#4682B4)
tan
(#D2B48C)
teal
(#008080)
thistle
(#D8BFD8)
tomato
(#FF6347)
turquoise
(#40E0D0)
violet
(#EE82EE)
wheat
(#F5DEB3)
white
(#FFFFFF)
whitesmoke
(#F5F5F5)
yellow
(#FFFF00)
yellowgreen
(#9ACD32)

 

Barvy mohou být (opět jen pro prohlížeče firmy Microsoft®) pojmenovány také systémovým jménem, které koresponduje s příslušným prvkem prostředí Windows. Barva každého takového prvku se nastavuje pomocí formuláře vlastností plochy. Výhodou je, že stránka používající takto zadané barvy je barevně laděna s prostředím, jaké je nastaveno u uživatele, který si takovou stránku prohlíží. Proto barvy zobrazené v následující tabulce mohou být u různých uživatelů různé.
 

Tabulka 2: Systémová jména barev

 
activeborder activecaption appworkspace background
buttonface buttonhighlight buttonshadow buttontext
captiontext graytext highlight highlighttext
inactiveborder inactivecaption inactivecaptiontext infobackground
infotext menu menutext scrollbar
threeddarkshadow threedface threedhighlight threedlightshadow
threedshadow window windowframe windowtext

 

 

Rev. 08/2004