OBSAH

Úvod

• Geneze pojmu Informatika

• Současné chápání pojmu

• Cíle předmětu

• Uspořádání učebních textů

Díl I: Data v digitálním prostředí

Bit a Byte

Binární minimum

• Desítková soustava

• Dvojková soustava

• Šestnáctková soustava

Datové typy

• Celočíselné datové typy

• Neceločíselné datové typy

• Typ Decimal

Endians

Přesnost uložení hodnot

• Obecné úvahy

• Hodnoty 10-n

Zaokrouhlování

• Zaokrouhlení na celé číslo

• Zaokrouhlení poloviny

• Zaokrouhlení na daný krok

Díl II: Základy DTP

DTP I: Příprava

• Organizační

• Nastavení prostředí

• Použití základních stylů

DTP II: Publikace krok po kroku

• Základní vzhled dokumentu, úprava stylu Normální

• Členění dokumentu, číslování stránek

• Formátování odstavců a jejich styly

• Tabulky

• Obrázky

• Rámy (Frames)

• Vícesloupcová sazba

• Obsahy a seznamy

Díl III: Tabulkové procesory

Obecně o tabulkových procesorech

• Pojem Spreadsheet

• Sešit

• Konvence použité při popisu činností

• Cvičný sešit

Typy dat

• Číselný typ

• Textový typ

• Logický typ

• Datum resp. čas

Vkládání dat

• Aktivní list, aktivní buňka

• Vkládání a editace jednotlivých hodnot

• Vkládání množiny dat

Vzorce, odkazy a názvy

• Vzorce

• Odkazy

• Názvy

Grafy

• O grafech obecně

• Úprava grafu

• Některé aspekty použití grafů

• Pozor na grafy funkcí

Literatura