Databázové systémy I - témata k procvičování

Doc. Dr. Vladimír Homola, Ph.D.

Poznámka: Za některými tématy je uvedeno možné řešení ve formě odkazu na MDB soubor zpracovávaný např. programem Access 2003-2016. Pro úplné vyzkoušení je nutno si soubory stáhnout na vlastní počítač a otevírat je až tam.

1. Železářství

Jste majitelkou obrovského železářství. V prodejně prodáváte spoustu zboží (asi deset druhů), které máte vedle v místnosti na skladě, a které nakupujete od různých dodavatelů z celého světa (asi od pěti) - vždy jeden druh zboží od jediného dodavatele. Vytvořte databázi, která bude sledovat, kdy jste prodali kolik kusů kterého zboží. Sestavte dotazy, které odpoví na otázky:

Možné řešení - zde.

2. Salon

Jste majitelkou světově proslulého módního saloonu. Šijete tisíce modelů (asi pět), každý o různé pracnosti (vyjádřené počtem hodin) a různé průměrné spotřebě látky (vyjádřené metry). Stejné modely šijete i z různých látek (asi třech), každá o jiné ceně. Při šití účtujete 300 Kč za hodinu práce. Vytvořte databázi, která bude sledovat, kdy jste dodali kterým zákazníkům (asi třem) které modely. Sestavte dotazy, které odpoví na otázky:

Možné řešení - zde.

3. Knihy

Jste vášnivou čtenářkou. Doma máte nepřeberné množství knih (asi patnáct) od všech možných autorů (asi od třech), které jste nakoupila v různých dnech v různých knihkupectvích na celém světě (asi třech) za různou cenu. Vytvořte databázi, která bude informovat o vašich knihách. Sestavte dotazy, které odpoví na otázky:

Možné řešení - zde.

4. Modelka

Jste světovou topmodelkou. Všechny agentury (asi čtyři) se o vás derou a angažují vás pro různé módní návrháře (asi pro tři) z různých zemí. Za zprostředkování každé akce trvající i několik dnů platíte každé agentuře jednorázově jí požadovaný poplatek, naopak od každého návrháře dostáváte za každý den jím nabízenou odměnu. Vytvořte databázi, která bude informovat o vašich akcích a jejich termínech. Sestavte dotazy, které odpoví na otázky:

Možné řešení - zde.

5. Geoparky I

Provozujete cestovní kancelář GeoParkTour nabízející v prvním červencovém týdnu několik týdenních zájezdů do geoparků a chráněných krajinných oblastí. Cílem každého zájezdu je daná lokalita s ubytováním a stravováním hotelového typu v blízké městské aglomeraci. Odtud vyjíždějí účastníci každý den na exkurze do cílové lokality s předem daným programem.

Každý zájezd má pro jednoho účastníka stanovenou pevnou jednotnou cenu. Ta zahrnuje dopravu, ubytování, stravování, pojištění a další výdaje každého jednotlivce. 10% z této částky je zisk cestovní kanceláře. Na druhé straně musí vaše kancelář počítat pro každý zájezd s jistými celkovými režijními výdaji nezávislými na počtu účastníků.

Vytvořte databázi, ve které budete sledovat obsazenost jednotlivých zájezdů jednotlivými účastníky. Ti budou předem u vás skládat zálohu minimálně ve výši čtvrtiny ceny zájezdu. Zajistěte, aby databáze byla schopna odpovědět na následující otázky:

Metodická poznámka: Z textu zadání vyplývá, že jedna osoba nemůže být účastníkem více zájezdů.

Možné řešení - zde.

6. Geoparky II

Provozujete cestovní kancelář GeoParkTour mající řadu klientů. Někteří z nich zvolí z vaší prázdninové nabídky, kdy pořádáte každý sudý týden jeden zájezd do různých geoparků a chráněných krajinných oblastí. Cílem každého zájezdu je daná lokalita s ubytováním a stravováním hotelového typu v blízké městské aglomeraci. Odtud vyjíždějí účastníci každý den na exkurze do cílové lokality s předem daným programem.

Každý zájezd má pro jednoho účastníka stanovenou pevnou jednotnou cenu. Ta zahrnuje dopravu, ubytování, stravování, pojištění a další výdaje každého jednotlivce. 10% z této částky je zisk cestovní kanceláře. Na druhé straně musí vaše kancelář počítat pro každý zájezd s jistými celkovými režijními výdaji nezávislými na počtu účastníků.

Vytvořte databázi, ve které budete sledovat obsazenost jednotlivých zájezdů jednotlivými účastníky. Ti budou předem u vás skládat zálohu minimálně ve výši čtvrtiny ceny zájezdu. Zajistěte, aby databáze byla schopna odpovědět na následující otázky:

Metodická poznámka: Z textu zadání vyplývá, že - na rozdíl od předchozího tématu - může být jedna osoba účastníkem více zájezdů.

Možné řešení - zde.

7. Pitná voda

Podnik Zásobování vodou dodává řadě obcí (asi třem) z velkého množství svých hydrogeologických čerpacích vrtů (asi deseti) pitnou vodu - ilustrační schéma zde. Pro účely fakturace odečítá ke konci každého měsíce stavy vodoměrů (v [m3]) na vrtech umístěných, a současně monitoruje hladinu podzemní vody (v [m] od ústí vrtu). Vytvořte databázi, která bude odběry a hladiny evidovat a odpoví na řadu otázek:

Možné řešení - zde.

 

Rev. 12 / 2018